Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Nordvestor satsar på vidare expansion i Skellefteå

Nordvestor Fastigheter bidrar till en levande stadskärna i Skellefteå med attraktiva, centralt belägna bostäder och funktionella lokaler för både kontorsverksamhet och handel. Under 2006 såldes 15 fastigheter som senare köptes tillbaka i slutet av 2010. Nordvestor satsar på en stark expansion i Skellefteå och vill gärna bredda utbudet för att attrahera hyresgäster inom en bredare målgrupp.

Nordvestor Fastigheter har ca 25 000 m2 uthyrningsbar yta i centrala Skellefteå, både bostäder och kommersiella lokaler. Den främsta ambitionen är att driva och förvalta det egna beståndet, men Nordvestor har även uppdrag från externa fastighetsägare från Luleå till Malmö. Via dotterbolaget Mäklarhuset erbjuds dessutom mäkleritjänster i Skellefteå.
Som fastighetsägare har Nordvestor förutsättningar att driva en rationell teknisk och ekonomisk förvaltning och hålla egen kompetens inom nyckelområden som drift och underhåll. Inom Nordvestor görs även kontinuerliga investeringar för att säkerställa en hög kompetens hos medarbetarna.

Framgång med större målgrupp
I centrala Skellefteå, alldeles nedanför Stadsparken och stadshuset ligger Bryggarbacken. För drygt 20 år sedan revs det gamla bryggeriet och Bryggarbacken förvandlades till ett attraktivt grönområde med södersluttning mot älven. Här byggs nu en restaurang med Nordvestor som fastighetsägare.
– Att utveckla vår verksamhet och vårt fastighetsbestånd för att nå en större målgrupp ligger i vår framtidsstrategi. Vi hoppas naturligtvis på fler liknande projekt framöver, restauranger är en växande verksamhetsnisch här i Skellefteå och vi vill gärna ta del av denna påtagliga tillväxt, säger VD och delägare Pär Nordlund.
Nordvestor vill gärna främja för en levande stadskärna med allt vad det innebär i service och utbud. Uteserveringar, biografer, trevliga butiker och serviceverksamhet – Nordvestor förvaltar allt detta och har för avsikt att växa ytterligare.

Växer med hyresgästerna
Då Citykompaniet etablerades på orten 2003 rådde stora förväntningar. Framgången blev mycket större än väntat, och under 2009 byggdes Citykompaniet ut för att kunna möta en starkt växande efterfrågan. Nordvestor äger och förvaltar det växande handelshusets lokaler, ytterligare expansion är trolig med tanke på att Citykompaniet under 2010 kunde räkna omkring 2,7 miljoner besök.
– Vi vill växa tillsammans med våra hyresgäster. För att kunna attrahera nya måste vi också vara lyhörda inför vad som verkligen efterfrågas. Vi vill vara flexibla och kunna ta fram lösningar som passar den enskilda hyresgästen. Vi kommer att arbeta ännu mer målmedvetet för att uppnå målen under kommande år, avslutar en framåtblickande Pär Nordlund med.