Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Norra Sveriges nya energikluster växer fram i samverkan

Världen har fått upp ögonen för Skellefteå. Inte nog med att Europas största industrisatsning görs just här, med allt vad det för med sig i form av arbetstillfällen och nya affärsmöjligheter. Skellefteå blir i samband med etableringen av Europas första storskaliga fabrik för tillverkning av litiumjonbatterier även ett självklart centrum för utveckling av hållbara energilösningar.

Ett nytt ekosystem för framtidens hållbara energilösningar är under uppbyggnad i Skellefteå. Kommunen samverkar med näringslivet och ett antal andra kommuner i norra Sverige för att utveckla det nya energiklustret, som utöver batteritillverkning kommer att omfatta många andra hållbara energisystem och innovationer.
– Att bygga ett bra klimat för samverkan är en självklarhet för att Skellefteå och norra Sverige ska kunna utvecklas som internationell mötesplats för framtidens hållbara energilösningar, kommenterar Bengt Ivansson, näringslivschef i Skellefteå kommun.

North Sweden Cleantech stärker regionen
Via Skellefteå Science City, ett av Skellefteå Stadshus helägt dotterbolag, kanaliseras satsningar inom energi och cleantech till den norra regionen.
Det görs flertalet satsningar inom Skellefteå Science City för att stärka regionens attraktionskraft. Tillsammans med Umeå och Örnsköldsviks kommuner driver Skellefteå Science City bland annat innovations- och exportplattformen North Sweden Cleantech, där även regionens energibolag och inkubatorer medverkar.
– Via plattformen kan företag och innovatörer knyta viktiga kontakter som kan vara till hjälp i utvecklingen av nya produkter, tjänster och innovationer. Syftet med North Sweden Cleantech är att underlätta och bana väg för nya lösningar och göra dem mer tillgängliga såväl i regionen som i övriga Sverige och till och med internationellt. En av våra viktigaste uppgifter är även att öka intresset för regionen som innovationsplats, berättar Sanna Orellano, innovatör och marknadschef med ansvar för energiklustret inom Skellefteå Science City.

Utvecklas snabbare med öppen innovation
En annan viktig satsning som Skellefteå Science City gör just nu sker inom samverkansprojektet Intersective Innovation, där även Piteå kommun, Piteå Science Park och Region Västerbotten medverkar. Målet är att identifiera och tillgängliggöra nya utvecklingsmöjligheter för små- och medelstora företag genom så kallad öppen innovation.
I skrivande stund pågår arbetet med att välja ut ett antal företag som vill lära sig innovera snabbare och mer effektivt genom att dela sina kunskaper och resurser med likasinnade.
Projektets mål är att initiera och driva ett tiotal olika delprojekt med nyskapande idéer där företag från flera branscher samarbetar. Längs vägen är det tänkt att man ska testa olika modeller för samarbete, matchmaking och innovation, för att se vad som är bästa steget till framgångsrikt samarbete.

Samverkan betyder möjligheter
För Skellefteå Science City betyder samverkan allt. För att kunna ta vara på alla möjligheter som skapas i samband med etableringen av den nya batterifabriken, däribland ett större intresse för regionen och ett ökat kunskapsutbyte som föder en starkare innovationskraft, behöver man kraftsamla tillsammans med andra. Skellefteå kommun söker därför ständigt utveckla samarbetet med fler kommuner och företag i den norra regionen.