Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Northland Resources öppnar nya möjligheter för Pajala och svensk exportnäring

Kaunisvaaraprojektet i Pajala går enligt plan, Northland Resources räknar med att kunna starta gruvdriften under fjärde kvartalet 2012. Det rör sig då om en produktion av ett högkvalitativt järnmalmskoncentrat som kommer att ha en enorm betydelse för Sveriges exportnäring. Den lilla kommunen Pajala rustar nu för fullt för framtiden, Northland har genom sina projekt i området öppnat möjligheter som aldrig tidigare sett sin like i den här delen av landet.

Det europeiska gruvbolaget Northland har antagit en gigantisk utmaning i att utveckla flera järnmalmsfyndigheter i norr, och inledningsvis har man koncentrerat sig på Kaunisvaara i Pajala men genomför samtidigt en stor lönsamhetsstudie för Hannukainenfyndigheten i Finland, samt även en hel del ytterligare prospektering i närliggande områden.
Byggnationen av Kaunisvaaraprojektet, d.v.s. Tapuli och Sahavaaragruvorna inklusive ett gemensamt industriområde med anrikningsverket i centrum, fortgår enligt plan och budget med planerad driftstart mot slutet av nästa år.
– Kaunisvaarprojektet är ett av Sveriges just nu största industriprojekt. Denna storlek på investering har aldrig förr synt i Tornedalen och vi ser med stor glädje hur lokala och regionala entreprenörer ser och tar möjligheter i och runt detta projekt, kommenterar Niclas Dahlström, Informationschef på Northland.

Länkas till det svenska elnätet
Som en del av hållbarhetsvisionen länkas Kaunisvaaras processanläggning till det svenska regionala elnätet. Northland har tecknat avtal med Vattenfall för att bygga ut nätet och det statliga energibolaget harinlett arbetet med att bygga en överliggande kraftledning mellan byn Tärendö och fabriken i Kaunisvaara, en sträcka på 60 km. Ledningen kommer att ha en kapacitet på 130 kV och kraft förväntas kunna levereras fr.o.m. den 1 oktober 2012, före den planerade starten av själva processanläggningen.

10 miljoner kubikmeter jord flyttas
Avvattning av myren i Tapuli, en del av projektplatsen Kaunisvaara, har påbörjats tidigare i år. Northland har anförtrott Peab uppdraget att avlägsna överskott av torv och morän. Sammanlagt kommer Peab att avrymma de ca 10 miljoner kubikmeter torv och morän vilka ligger ovanför den del av fyndigheten där Northland kommer att påbörja gruvbrytningen. Genomsnittligt är detta lager 10-15 meder tjockt och därunder ligger malmkroppen.
I slutet av 2012 beräknas gruvan tas i operativ drift och då är även stor del av avrymningsarbetet färdigt. Northland har också knutit avtal med Atlas Copco avseende leverans av fem borriggar. Den första kommer att tas i bruk i Tapuli med start nästa år.

Planerar uppstart i Hannukainen
Parallellt med Kaunisvaaraprojektet utförs en slutgiltig lönsamhetsstudie för eventuell uppstart av Hannukainenprojektet med fokus på järnoxid-, koppar-och guldfyndigheter i Kolari, norra Finland. Studien väntas färdigställd redan nu under vintern.