Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Novamark förenar hög teknisk kompetens med funktionalitet, kreativitet och estetik

Novamark AB arbetar efter ambitionen att förena väl genomtänkt design med väl fungerande tekniska lösningar. I nära 30 år har Novamark verkat nära kunderna och utvecklat skräddarsydda lösningar inom huvudområdena väg, VA och landskapsarkitektur.

Novamark har sedan starten 1982 arbetat med planering, gestaltning och projektering av mark och landskap. Kännetecknande för samtliga projekt är att hög teknisk kompetens förenas med funktionalitet, kreativitet och estetik.
Uppdragen omfattar ofta både landskapsplanering och projektering av väg, vatten och avlopp. Novamark kan som helhetsleverantör även erbjuda tjänster inom byggledning, beskrivningsarbete, kostnadsbedömningar samt kontroll och besiktning. Lite unikt för Novamark är att man även har uppdrag gällande upprustning av kulturhistoriska miljöer, djurparker och dammanläggningar.

Kunskapsintensivt företag
Novamark är ett kunskapsintensivt företag uppbyggt av landskapsarkitekter och ingenjörer. Man arbetar framförallt med små och medelstora projekt, Novamark sköter hela förarbetet och erbjuder således en helhet, där man även kan sköta dokumentationen och själva samordningen av projektet.
– Bostäder, skolor och olika vägprojekt har blivit lite som våra huvudsegment, men vi har kunskap och erfarenhet för att ta hand om de flesta projekteringar inom vårt område, säger Novamarks VD Clotte Frank Sjöblom, och syftar på verksamhetsområdena väg, VA och landskap.

Ökat intresse för landskapsarkitektur
Landskapsarkitektutbildningen finns bara på två orter i Sverige, i Ultuna och Alnarp, och är en del av Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) breda utbildningsutbud. Den senaste trenden visar på en stark utveckling och ett ökande intresse för naturliga miljöer, och utbildningen har således utvecklats till en av de mest populära vid SLU idag.
Novamark har mycket att tillföra bl.a. i stadsplaneringsprocesser, eftersom man som landskapsarkitekt har en lite annorlunda synvinkel om vi jämför med traditionella arkitekter.
– Vi ritar mycket bostäder, både flerfamiljshus och småhus, och jag vågar påstå att vi har en särpräglad kompetens inom detta område. Vi kommer ofta in mitt i processen, men våra kunder får ofta en bättre lösning när vi är med från början, förklarar Clotte Frank Sjöblom.

Samordnar all kompetens i aktuellt projekt
Just nu pågår ett antal spännande projekt i Novamarks regi. I flera projekt kommer hela Novamarks kompetensbank till nytta, då medarbetare samverkar inom alla kunskapsområden som finns inom företaget.
Ett belysande exempel är ett lite större bostadsområde där Novamark projekterar både gator och VA-anläggningar samt bostadsgårdar och dessutom en tillhörande park med en damm och några sitt- och lekplatser. Novamark tar med andra ord hand om större delen av markutformningen.
Företagets medarbetare har stor frihet och får ta mycket eget ansvar, vilket i sin tur naturligtvis ställer höga krav på problemlösningsförmågan. Novamark har 19 anställda idag och ambitionen är att växa, inte minst omsättningsmässigt.