Sön 26 jun / År 40 / Nr 3 2022

NTI Företagsutbildning – ledande utbildare inom multimedia

NTI Företagsutbildning anordnar kortare utbildningar och kurser inom bl.a. webb, multimedia, desktop publishing, nätverk, programmering och Microsoft Office. Här finns hela kedjan – från lite mer grundläggande men samtidigt intensiva webb- och programhantering till avancerad trycksaksframställning och programmering.

NTI Företagsutbildning är en del av den rikstäckande koncernen NTI-skolan, etablerad redan på 1960-talet av Mikael Elias. Fram till 1990-talet innefattade kärnverksamheten enbart utbildning på distans, och det handlade främst om studier motsvarande gymnasienivå.
Idag har NTI-skolan förutom ett flertal distansutbildningar på olika nivåer även 31 egna gymnasieskolor. Utöver media utbildningar erbjuder NTI via Mikael Elias teoretiska gymnasium både samhälls- och naturvetenskapliga program. Verksamheten är rikstäckande, från Malmö till Luleå.
NTI anlitas ofta av kommuner och landsting, idag samarbetar man med ca 130 kommuner. Det är en imponerande siffra, vilket även understryker det faktum att NTI:s utbildningar tillgodoser behov som finns på marknaden.

Certifierade av Adobe
NTI Företagsutbildning tillhör en satsning som tog fart på 2000-talet, där NTI bestämde sig för att bredda sin verksamhet för att även kunna rikta sig till näringslivet. Resultatet är mycket lyckat, NTI Företagsutbildning är bland de få i landet som har certifierade utbildare i Adobes programvaror, omfattande marknadens främsta verktyg för text- och trycksaksframställning, konstruktion av hemsidor samt bildredigering.
NTI:s utbildare förnyar sina certifieringar till varje ny programversion, vilket säkerställer den höga och jämna utbildningskvaliteten som NTI står för. På NTI Företagsutbildning är kursverksamheten koncentrerad till små grupper med max sex deltagare.
En utbildning som har blivit lite som ett flaggskepp för NTI Företagsutbildning är Creative Suite CS4 utbildningen som riktar sig till den som vill arbeta med professionell trycksaksproduktion. Kursdeltagaren får bl.a. lära sig hantera fotografiska bilder och illustrationer samt framställa egna trycksaker och lära sig färghantering.

God samverkan
På NTI Företagsutbildning råder god samverkan både internt – man lånar ofta lärare av andra NTI-enheter, och externt – NTI Företagsutbildning arbetar nära kunden och blir i princip kundföretagets förlängda arm i utbildningsarbetet. Idag ägs NTI av Academedia, därmed finns även en naturlig koppling med KY ( Kvalificerad Yrkesutbildning).
Under 2010 kommer man på NTI Företagsutbildning i första hand lägga kraften på att förfina dialogen mellan skola och näringsliv. Kompetens är en färskvara och en resurs som måste ses om, NTI Företagsutbildning vill sprida konceptet bland svenska företag och på så vis vara delaktiga i det svenska näringslivets framtida tillväxt.

Annika Gullberg
Maria Lind