Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Nu kan du förenkla företagets ekonomiadministration

Tycker du att arbetet med bokföring, fakturor och löner tar för mycket tid från din kärnverksamhet? Då är du inte ensam. I dag låter många företag en extern leverantör hantera ekonomiadministrationen. Beslutet grundar sig på argument som sänkta kostnader, ökad kvalitet och tillgång till specifik kompetens.

Ernst & Young erbjuder en webbaserad tjänst som skräddarsys efter företagets behov. All ekonomisk information samlas i en kundportal som företaget kan logga in på dygnet runt. Via kundportalen – Ernst & Young Online – kan företaget dela information och dokument med sin redovisningskonsult samt lagra filer och rapporter. Det krävs inga investeringar i teknisk utrustning och företaget betalar bara för de tjänster som används.

Flexibel modell
Det finns många fördelar med Ernst & Young Online – inte minst i form av ökad flexibilitet.
– Ernst & Young kan avlasta företaget i samband med arbetstoppar, semester eller sjukdom. Med ett webbaserat system är det också enkelt att dela upp arbetsuppgifter mellan kunden och oss. Företaget kan till exempel sköta kundfakturering, medan Ernst & Young hanterar leverantörsfakturor, huvudbok, skattedeklaration och bokslut. Sedan kan vi tillsammans gå igenom verifikationer, bokföring och valda rapporter via internet, säger Gunilla Haraldsson på Ernst & Youngs kontor i Nybro.
Ernst & Young har 141 000 medarbetare världen över som förenas av en vilja att leverera tjänster av högsta kvalitet. Det gäller i allra högsta grad Ernst & Youngs kontor i Småland. Här arbetar drygt 170 medarbetare på 12 kontor. Vid sidan av ekonomiadministration erbjuds kunderna tjänster inom revision, skatt, transaktioner, redovisning och rådgivning.

Bränsle för entreprenörsföretag
Sedan många år arrangerar Ernst & Young utmärkelsen Entrepreneur Of The Year. Till skillnad från andra utmärkelser, som ofta premierar det framgångsrika företaget, är Entrepreneur Of The Year ett personligt pris som lyfter fram entreprenören. Utmärkelsen delas ut i ett femtiotal länder världen över.
– Det är entreprenörerna som är vår framtid, menar Håkan Hjalmarsson på Oskarshamnskontoret. De är en stark drivkraft i samhället och deras arbete är oerhört viktigt för att utveckla välfärden och hålla arbetslösheten nere. Det vill vi uppmärksamma.

För att ytterligare stödja små och medelstora företag har Ernst & Young nyligen lanserat webbsajten Drivkraft. Där publiceras löpande inspiration och information som kan utveckla företaget.