Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Nuvab vill stärka näringslivet i Vetlanda kommun

Näringslivsutveckling i Vetlanda AB, Nuvab, har som målsättning att stärka och utveckla näringslivet i Vetlanda kommun och regionen. Detta görs främst genom ett nära utvecklingsarbete tillsammans med det befintliga näringslivet, men också genom att tillföra nya verksamheter till regionen.

Nuvab startades 1988 då näringslivet i Vetlanda tog initiativet till att bilda ett bolag för att i första hand samordna näringslivets utbildningsbehov.
– Syftet var att anordna skräddarsydda utbildningar för näringslivet i kommunen så att företagare slapp att åka till storstäder som Stockholm eller Göteborg för att få kompetensutveckling. Det är ju både billigare och mer praktiskt att ta hit en lärare eller föreläsare än att skicka iväg ett tiotal personer någon annanstans, säger Börje Cronvall, verksamhetsledare på Nuvab.
Desirée Källqvist, som är näringslivsutvecklare på Nuvab, tillägger:
– Utbildningsdelen har alltid varit en stor del av Nuvabs verksamhet, men vi jobbar också mycket med nätverkssamarbeten. Det kan vara nätverk med personalansvariga, produktionsnätverk, kvinnliga nätverk eller nätverk med samma affärssystem. Vid dessa träffar kan deltagarna byta erfarenheter, åka på gemensamma studiebesök eller bjuda in föreläsare.

Mötesplatser
En av de viktigaste punkterna för Nuvab är att erbjuda mötesplatser, där företagen kommer närmare varandra.
– Vi anordnar många träffar både för att sprida kunskap och inspiration. Vi har frukostmöten, näringslivsträffar och tematräffar med olika ämnen. Om någon söker lokaler eller har andra problem så kan vi hjälpa till med vårt nätverk. Att hjälpa företagen att utvecklas är ju ett av våra mål, säger Börje Cronvall.
Nuvabs verksamhet bygger på ett engagemang och medlemskap från näringslivet. Som medlemsföretag kan man vara med och påverka utbudet och inriktningen på verksamheten och initiera utvecklingsprojekt.

Kvinnors Ledarskap
– Nu jobbar vi med ett EU-projekt som heter Kvinnors Ledarskap, där 20 kvinnor från olika företag och branscher deltar och erbjuds utbildning i 1,5 år, berättar Désirée Källqvist, som är projektledare.
Projektet startades 1 augusti 2011 och pågår till maj 2013. Under hösten 2011 genomfördes en mobiliserings- och planeringsfas och under 2012 och 2013 genomförs aktiviteter och utbildningsinsatser.
– Vi jobbar också en del mot skolor. Vårt näringsliv består av mycket tillverkningsindustri och teknikföretag och då är det viktigt att få ungdomar att välja den inriktningen på sin utbildning, menar Désirée Källqvist.

Vill stärka näringslivet
Målet för Nuvab är att stärka de befintliga företagen och bygga på med nya företag för att kommunen och regionen ska bli mer attraktiv framöver.
– Det är litet av ett dilemma för en mindre kommun som Vetlanda att vi inte alltid kan locka de bästa kompetenserna till oss. Det är sådant vi jobbar med på olika sätt och just nu driver vi projektet Tillväxt Vetlanda tillsammans med kommunen, fastighetsägare och handeln för att stärka kommunens attraktivitet och locka folk hit. Det gäller att utvecklas hela tiden annars blir man frånsprungen, säger Börje Cronvall och Désirée Källqvist tillägger:
– För näringslivet är det viktigt med en attraktiv kommun och för kommunen är det naturligtvis viktigt med ett attraktivt näringsliv.