Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Ny högskolemiljö växer fram i Ljungby

Ljungby är i grunden en industrikommun uppbyggd av internationellt ledande tillverkningsföretag med ett spann av många mindre underleverantörer. I Ljungby är man framförallt starka på exportsidan, här finns bl.a. världens ledande tillverkare av tunga truckar samt en globalt erkänd leverantör av hjullastare.

Ljungby ingår i ett regionalt kunskapskluster för tunga fordon med Cargotec, Ljungby Maskin och Swetruck i täten. I kommunen finns även ett stort antal tillverkare av komponenter och kringutrustning som är grundläggande för att branschen ska kunna utvecklas. Den största arbetsgivaren i kommunen är dock ett informationslogistikbolag, Strålfors, som ser till att rätt information når rätt person.

Egenkonstruerade utbildningar
Med tanke på industrins inriktning i Ljungby drabbades man hårt under krisen. Kommunen satsade omkring tio miljoner kronor på arbetsmarknadsåtgärder inför 2010, och man arbetar fortfarande mycket proaktivt med olika åtgärder för att främja sysselsättning i kommunen.
– Vi arbetar för att skapa en unik högskolemiljö trots att vi inte har någon egen högskola. Ljungbykommun samverkar med universitet och högskolor för att erbjuda utbildningar som vi själva konstruerat ihop med näringslivet, berättar näringslivschef Jan Melkersson.
Ljungby satsar nu på att utveckla forskning inom informationslogistik och samarbetar med Linnéuniversitetet, Högskolan i Halmstad och Högskolan i Jönköping för att driva projektet vidare.
– De utbildningar vi erbjuder är unika för oss här i Ljungby, ett exempel är den internationella säljutbildningen som vi utvecklat tillsammans med näringslivet.

Hoppas på samarbete internationellt
Idag har Ljungby ca 400 studenter vid de olika utbildningarna och en helt ny högskolemiljö. Kommunen har också satt upp en bostadsgaranti så att alla som blir antagna till en högre utbildning i Ljungby får tillgång till egen bostad.
– Vi har även internationella studenter och hoppas på vidare samarbeten med internationella lärosäten. Vi försöker skapa ett nytt samarbete med en högskola i Bern, Schweiz, så att deras studenter ska kunna komma hit i utbyte mot att våra studerar hos dem i någon termin, säger Jan Melkersson avslutningsvis.