Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Ny institution vid Lunds universitet erbjuder landets främsta ämneslärarutbildning

Den nyetablerade Institutionen för utbildningsvetenskap har tillkommit mycket tack vare ett samarbete mellan Lunds universitet och Högskolan Kristianstad, som i nära samverkan har startat en ämneslärarutbildning vid Campus Helsingborg. Här kombineras Lunds universitets djupa kompetens inom forskning och utveckling med Högskolan Kristianstads långa erfarenhet av lärarutbildning.

Högskolan Kristianstad har bedrivit lärarutbildning med tydlig professionsanknytning i 175 år. Tillsammans med Lunds universitets skarpa forskningsverksamhet med internationell anknytning skapas en mycket högkvalitativ ämneslärarutbildning som framförallt ska bedrivas vid universitetets campus i Helsingborg.
– Det är oerhört spännande nu i uppstarten av den nya utbildningen, säger Håkan Sandgren vid Institutionen för utbildningsvetenskaper. Att vi nu skapar helt nya lösningar genom samverkan banar också väg för ökad mångfald, både i befintliga och nya utbildningar. Vi har fått utrymme för att vara kreativa i våra nya samarbetsformer, och det är mycket positivt för akademin generellt.

Nyttan för samhället är påtaglig
Utbildningsdepartementet har satt upp riktlinjer för hur man vid våra lärosäten ska höja kraven och öka kvaliteten på lärarutbildningen. Håkan Sandgren redogör här kortfattat för målet med samarbetet mellan Lunds universitet och Högskolan Kristianstad:
– Vår målsättning är att på sikt kunna utbilda de absolut bästa ämneslärarna, och det gör vi genom att kombinera det bästa från våra två lärosäten. Genom vårt engagemang får den svenska skolan tillgång till förstklassig kompetens där goda ämneskunskaper integreras med kunskaper inom problemlösning, ledarskap och lärandeprocesser, bland annat. Det råder en ökad tydlighet i de nya utbildningarna, där själva lärarprofessionen lyfts fram som huvudinriktning för hela verksamheten.

Lärare – ett yrke för den som vill göra skillnad
Läraryrket ger unika möjligheter för att med egen kreativitet och kunskap berika barn och ungdomars liv. En del av lärarens uppgift handlar om att hjälpa individer skapa och forma en attraktiv framtid. Som lärare befinner man sig ständigt i relation till andra människor – elever, kollegor och föräldrar. För den som vill göra skillnad och aktivt vara med och skapa en socialt hållbar framtid är läraryrket ett självklart val.
– Vi erbjuder nu fantastiska möjligheter för blivande lärare att tillgodogöra sig en gedigen utbildning baserat på stora resurser från båda lärosätena, poängterar Håkan Sandgren.
Helsingborg är också mycket attraktiv som studieort eftersom man här har allt inom räckhåll. Hela Öresundsregionen är expansiv och det är tack vare goda kommunikationer lätt att röra sig genom regionen, vilket också bidrar till utbildningens attraktionskraft.