Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Ny kandidatutbildning med unik inriktning mot tillämpad kärnfysik

De finns riksdagsbeslut på att Sveriges kärnreaktorer får ersättas med nya moderna reaktorer. Inom kärnkraftsindustrin kommer 2500 personer i Sverige med kvalificerade yrken att gå i pension under de närmsta fem åren, varpå industrin redan nu börjat se sig om efter kompetent arbetskraft. Högskolan i Gävle har valt att agera snabbt och introducerar nu en helt unik fysikutbildning med inriktning mot tillämpad kärnfysik.

Till hösten introducerar Högskolan i Gävle en treårig fysikutbildning med inriktning mot kärnfysik, energi och hållbar utveckling. Utbildningen leder till en kandidatexamen och är en bra grund för vidare studier där det finns ett stort urval av masterprogram i fysik. Det speciella med utbildningen är att den även grundar för vidare studier i både energi- och kärnkraftsteknik.

Unik inriktning
Programmet är som bekant är det enda i sitt slag i Sverige. Förutom gedigna kunskaper i fysik med inriktning mot tillämpad kärnfysik får studenterna också en bred kompetens inom säkerhet, riskhantering, miljöfysik och hållbart samhälle.
– När det gäller kursen i riskhantering samarbetar vi med Stockholms universitet. Även denna kurs är helt unik för oss, den finns inte vid något annat lärosäte, berättar Jenny Ivarsson, universitetslektor och utbildningsansvarig för det nya programmet.

Studier i Frankrike ger hands-on erfarenhet
Genom högskolans samverkan med SKC (Svenskt Kärntekniskt Centrum) och KTH kommer studenterna att få ta del av studier vid utbildningsreaktorn Isis strax utanför Paris. Detta studiemoment omfattar en till två veckors studier på plats, och förbereder för en stor laboration som är ett viktigt inslag i programmets tredje år.
– Under de första två åren behandlas miljö och hållbar utveckling ur ett för fysiken speciellt perspektiv. Det är först under tredje året som inriktningen mot tillämpad kärnfysik kommer in, förklarar Jenny Ivarsson.
Att studenterna får ta del av de senaste forskningsresultaten och samtidigt vistas i kärnkraftteknikens naturliga utvecklingsmiljö ger dem unika möjligheter att tillgodogöra sig viktig hands-on erfarenhet. Erfarenheten ökar bl.a. förståelsen för kärnkraftens förutsättningar och teknikens möjligheter respektive begränsningar.

Med siktet inställt på hållbarhet
Eftersom programmet ger en bred grundläggande kompetens inom området fysik öppnas även en bred arbetsmarknad. Kärnkraftsindustrin med underleverantörer utgör bara en av många branscher som öppnar sig för studenterna efter avslutad utbildning.
– Framtiden ser ljus ut för våra studenter över lag. Vi vet att deras kunskaper efterfrågas överallt i samhället, med positivt gensvar från industrin. Samhällsbyggnad är en övergripande forskningsprofil här, liksom studier inom arbetsmiljörelaterade frågor. Mot denna bakgrund fortsätter vi nu att utveckla utbildningar som främjar för samhällets fortsatta utveckling med siktet inställt på hållbarhet, sammanfattar Jenny Ivarsson.