Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Ny näringslivsdirektör ser möjligheter för Norrköping

Pontus Lindblom är sedan årsskiftet Norrköpings nye näringslivsdirektör.
Han ser positivt på året som kommer.
– Vi är inne i en spännande fas just nu och det bubblar i alla branscher här i stan, säger han.

50-åringen med rötter både i Upplands Väsby och Västervik, flyttade till Norrköping som 20 åring. Där har han haft sin bas sedan dess, och han har sett staden utvecklas från en tung industristad till dagens nav i näringslivet med universitet, nya företagsetableringar och en stark infrastruktur.
– Vi har till exempel både flygfrakt, charterflyg och affärsflyg. Här finns en gods och kombiterminal och här möts två riksvägar och två europavägar, säger Pontus Lindblom.
Norrköpings kommun har gått in med 1,1 miljarder kronor för att anlägga en ny hamn och det gör att staden får ytterligare attraktionskraft inom industri och logistik.
– Den satsningen gör oss till en av landets viktigaste logistikstäder, konstaterar Pontus Lindblom.

Skapa nya jobb
Lindblom har sedan 2012 varit logistik och etableringsansvarig på näringslivskontoret och har en lång bakgrund inom näringslivet. Tidigare har han varit vd för Peterson Packaging och marknadsdirektör för Mondi Packaging, världens näst största skogsindustriföretag. Den 1 januari i år tillträdde han sin nya tjänst som näringslivsdirektör i Norrköping efter Anne Revland.
– Vi kommer att jobba mycket mot bolag som kan tänka sig att etablera sig i Norrköping, och även mot våra befintliga företag här i stan. Det handlar om att förmedla mark och fastigheter, både när det gäller försäljning och uthyrning. Huvuduppdraget är att skapa arbetstillfällen, säger Pontus Lindblom om sitt nya uppdrag.
Lindblom menar att högkonjunkturen gör att det bubblar av aktivitet i Norrköping och att det gynnar både näringslivet och besöksnäringen.
– Vi jobbar proaktivt med örat mot marknaden och min ambition är att vi ska höja vår lägstanivå och ta nya kliv framåt i vår verksamhet. Jag måste säga att jag är stolt över hur Norrköping har utvecklats de senaste åren då man både bevarat gamla hus och dessutom värnat om naturen i kommunen, säger han.

Bra geografiskt läge
Närheten till Stockholm känns som en röd tråd i Norrköpings näringsliv och staden är tillsammans med östgötakollegan Linköping medlemmar i Stockholm Business Alliance. SBA är ett partnerskap mellan 54 kommuner där fokus ligger på att attrahera utländska investerare till regionen.
– När Ostlänken kommer blir avståndet till Stockholm ännu kortare, och vi känner oss redan som en del av Stockholms storstadsområde. Det geografiska läget är överhuvudtaget en stor fördel för oss. Inom en radie på 40 mil finns 80 procent av Sveriges befolkning, företag och ekonomi, säger Pontus Lindblom.