Lör 13 apr / År 42 / Nr 1 2024

Ny samverkan för e-Hälsa vid Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet har varit framträdande inom distanspedagogik sedan 1980-talet. Ett stort antal kurser och program går att läsa på distans, vilket gör att Luleå kan vända sig till en betydligt större målgrupp. Inom området hälsovetenskap finns ett flertal distansutbildningar på alla nivåer och här utbildas nu framtidens arbetsterapeuter, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

Institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet har ansvar för kurserna inom arbetsterapeutprogrammet, hälsovägledarprogrammet, röntgensjuksköterskeprogrammet, sjuksköterskeprogrammet, sjukgymnastprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen.
Vid institutionen erbjuds fem utbildningsprogram på grundnivå samt lika många på avancerad nivå. En ny masterutbildning med start till hösten ger möjlighet till fördjupning i respektive omvårdnad, arbetsterapi och sjukgymnastik. Namnet på utbildningen är Master i hälsovetenskap.

Forskarskolan i Luleå
Luleå ligger långt framme med forskningen inom omvårdnad, sjukgymnastik och hälsovetenskap med flera närliggande områden. Institutionen för hälsovetenskap har ett 30-tal doktorander, varav 12 är verksamma i forskarskolan, ett samverkansprojekt mellan Norrbottens läns landsting och universitetet.
– Forskarskolan är unik för oss. Doktoranderna bedriver verksamhetsnära forskningsprojekt här under tre års tid, både tillsammans i grupp samt med egna inriktningar, berättar Kerstin Öhrling, prefekt för Institutionen för hälsovetenskap. Docent Lisa Skär är föreståndare för forskarskolan.

Fokus på e-Hälsa
En stor kraftansträngning har fokuserats på e-Hälsa, där man med hjälp av tekniken kan bedriva vård och rehabilitering på distans. Tillsammans med Norrbottens läns landsting och de tre kommunerna Luleå, Piteå och Boden har Luleå tekniska universit etablerat Centrum för innovation och e-Hälsa (EIC), ett samverkansprojekt för utveckling och forskning.
– Våra studenter får unika möjligheter att utvecklas genom de samarbeten vi har, då de bl.a. är ute på vårdenheterna under en längre tid. Det är viktigt med verksamhetsanknutna studieformer, det är precis detta som skiljer våra studenter från mängden.
Luleå tekniska universitet bedriver även framgångsrik grundforskning inom farmaciområdet.
– Jag är övertygad om att vår speciella nisch inom distansutbildningen även starkt bidrar till vår konkurrenskraft som lärosäte i Sverige. Liksom alla andra strävar vi efter att vara förstahandsvalet, och jag tror att en viktig aspekt för att lyckas är att vi trots starkt fokus på distansstudier även vårdar närheten mellan studenter, forskare och lärare, säger Öhrling avslutningsvis.

Mats I. S. Ericsson
Maria Lind