Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Ny struktur för framgång i Gävle

I en kommun där ungdomsarbetslösheten fastställts som en av landets högsta har en framåtsträvande visionär skapat nytt hopp. Med Rapatac Preps Akademi har Moussa N’diaye skapat ett unikt koncept som stärker både ungdomar och företag i Gävle. Genom att fokusera på styrkor och identitet hjälper Rapatac Preps ungdomar så att de själva kan skapa sin framtid, vilket i sin tur servar näringslivet med kompetent arbetskraft.

Moussa N’diaye talar mycket inspirerande och hängivet om sin modell för att bekämpa arbetslösheten i Gävle. Han kritiserar jantelagen och framhäver att våra ungdomar istället borde uppmuntras till ett positivt tankesätt med tilltro till den egna förmågan.
– I ett land som Sverige borde det finnas alla möjligheter att lyckas, menar Moussa, som själv är född i Senegal. Min främsta uppgift här är att skapa förståelse för hur man kan lyckas, samt kartlägga vilka faktorer som bidrar till att man misslyckas.
Moussa förklarar att det är först när vi förstår mönstret som skapar misslyckande som vi kan gå vidare och skapa en ny struktur – en struktur för framgång.

Över alla förväntningar
Med Rapatac Preps Akademi, som är ett samarbete mellan stiftelsen Rapatac och Arbetsförmedlingen, hjälper Moussa Gävles ungdomar att komma vidare i meningsfull sysselsättning. Det kan vara studier för att komma närmare drömjobbet, praktik eller anställning på något av partnerföretagen.
Hittills har resultatet varit överväldigande, utöver alla förväntningar som Moussa själv säger.
– En av de främsta anledningarna till varför vi lyckats så bra är att vi skapar tillit mellan ungdomar och företag. Vi visar helt enkelt att ungdomar kan leverera. Vi ger dem ansvar, och de levererar stort. Det är imponerande och fantastiskt att få uppleva.
Christian Öman är ett slående exempel på hur man kan lyckas med Rapatac Preps. Han var en av de första som fick möjlighet att testa modellen och idag är han anställd och ansvarig för alla företagskontakter på Rapatac Preps.
– Moussa hade nog strukturen klar för sig från början, men han lät oss utveckla den själva. Vi inspirerades av att få vara med och skapa något själva och när vi såg att det gav resultat blev vi som deltagare ännu mer motiverade, minns Christian.

Har hittills hjälpt 160 ungdomar
Christian Öman förklarar att Rapatac Preps modell verkligen passade honom och hans personlighet som socialt utåtriktad och retorisk. Redan från dag ett fick han ta stort ansvar för utvecklingen av ett för Gävle och Sverige helt nytt framgångsrecept för att utmana ungdomsarbetslösheten.
– Sedan starten har vi hjälpt 160 ungdomar vidare i sysselsättning. De flesta har fått jobb, en del fortsätter med praktik för att utveckla sin arbetskompetens och en del har valt att gå vidare med studier. Några har till och med startat eget, berättar Christian.
Kontentan av det är att i stort sett alla, över 90 procent, lyckas gå vidare med hjälp av Rapatac Preps.
– Jag känner inte till någon annan modell som är mer framgångsrik, fyller Moussa i.

Rapatac Preps blir nationellt?
Moussa ser inga begränsningar i vad man kan åstadkomma genom att satsa på våra ungdomar.
– Om min modell kan hjälpa Sveriges ungdomar så är jag beredd att sprida konceptet. Vi måste börja någonstans och vi har valt att börja i Gävle. På sikt ser jag stora utvecklingsmöjligheter även utanför den här kommunen, vi vet att modellen fungerar och att vi kan tillföra något positivt, säger Moussa N’diaye avslutningsvis.