Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Ny teknik behandlar bröstcancer på ett mer skonsamt sätt

Med ny teknik kan vi nu behandla vissa bröstcancertumörer på ett mycket mer skonsamt sätt. Det säger professor Hans Wiksell på Karolinska Institutet i Stockholm

-Varje år får omkring 7.400 kvinnor i Sverige bröstcancer, berättar Hans Wiksell. Vi arbetar med projekt som bland annat bygger på användning av datorstyrd elektrisk högfrekvensenergi för att framkalla friktionsvärme i tumörområdet.
Egentligen är det två projekt som drivs parallellt och med många spännande beröringspunkter. Båda projekten handlar om hur man på bästa och mest skonsamma sätt ska kunna behandla bröstcancer. Behandlingsprojektet startades för mer än tio år sedan där Hans Wiksell redan då länge ansett att radiofrekvensteknik utgör en fantastisk möjlighet till skonsam tumörterapi, medan diagnostiken kom in i bilden då vi började samarbete med patologiprofessor Gert Auer vid Karolinska Institutet, som också är erfaren cytolog.
-Den första metoden anpassas för att behandla äldre kvinnor som oftare har komplicerande hälsoproblem och inte bedöms tåla operation och längre sjukhusvistelse. Traditionellt behandlar man bröstcancer med operation och därefter olika typer av tilläggsbehandlingar såsom strålbehandling och mediciner. Detta kan vara påfrestande behandlingar som kan pågå under lång tid. Det vi gör är att en röntgenläkare med hjälp av ultraljud sticker in en speciell nål genom huden och in i tumören. Nålen är vätskekyld och utrustad med miniatyriserade temperaturmätare. Tumören värms sedan upp genom nålen till cirka 70 grader under tio minuter. Behandlingen utförs i lokalbedövning.
-Den här behandlingen kräver ingen operationssal, utan kan ske i ett vanligt undersökningsrum, berättar Hans Wiksell. Efter ingreppet får patienten vila en stund och kan sedan gå hem efter bara någon timme.
Metoden har visat sig vara effektiv och säker, dessutom har ingen av patienterna uppfattat behandlingen som smärtsam eller speciellt obehaglig. Ett femtiotal kvinnor har behandlats på detta sätt i en klinisk studie följt av operation efter en tid. I samtliga fall var tumören död. Dessutom har vi behandlat två äldre patienter där operation inte kommer att utföras. Behandlingarna utfördes under de första åren vid Danderyds sjukhus, men sker nu vid Capio S:t Görans sjukhus.

Säkrare provtagning
Vid nålprovtagning av en tumör kommer ofta en liten bloddroppe ut genom huden då nålen efter provtagningen dras ut. Vanligen torkas denna droppe bort för att inte fläcka patientens kläder, men vi har i ett betydande antal fall tagit hand om och analyserat denna lilla blodmängd med avseende på förekomst av levande tumörceller. I hela 74 % av fallen har blodet innehållit levande tumörceller.
-Den andra teknik som vi arbetar med innebär att redan vid upptäckten av tumören utföra en profylaktisk minimalbehandling redan från det första diagnostiska nålsticket med den av oss utvecklade metoden benämnd “AntiSeeding”. Det betyder att man genom uppvärmning i stickkanalen oskadliggör tumörceller så att de inte ska kunna sprida sig, säger Gert Auer. Provet som tas ut för undersökning påverkas givetvis inte av proceduren.
Här är det viktigt att säga att risken för tumörspridning vid provtagning är mindre vid bröstcancer, spridningsrisken anses betydligt större vid vissa andra tumörformer. Då AntiSeeding däremot har utförts har endast döda eller inga tumörceller kunnat påvisas, avslutar Gert Auer.