Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Ny typ av Parenteral Nutrition förkortar vårdtiden

Fresenius Kabi AB i Sverige är en världsledande leverantör av Parenteral Nutrition (nutrition som ges direkt i blodet), och man har genom gedigna investeringar i forskning och utveckling lyckats ta fram en helt ny produkt för nutritionsbehandling av svårt sjuka patienter. Denna nya kombination innehåller bland annat en unik blanding av alla de fetter som rekommenderas till alla typer av patienter och med speciella fördelar för svårt sjuka patienter , något som kan låta självklart men som tidigare inte varit möjligt.

– Med mätbara resultat från ett antal kliniska studier kan vi påvisa att vår nylanserade produkt förkortar vårdtiden för svårt sjuka patienter, säger Fresenius Kabis Sälj- och Marknadsdirektör Monica Gunnarsson.

Driver utvecklingen framåt
Fresenius Kabi är ett globalt, marknadsledande företag specialiserat på klinisk nutrition, infusionsterapi och medicinsk teknik. Genom att utveckla innovativa produkter och tjänster för terapi och vård av kroniskt och svårt sjuka människor bidrar Fresenius Kabi till att göra bl.a. operations- och intensivvården mer effektiv. Framstegen inom medicinsk teknik innebär även en ökad säkerhet för patienterna och i sin helhet bättre lönsamhet för vårdgivaren.
Företaget driver utvecklingen inom ett flertal terapiområden och har under de senaste fem åren lanserat en rad olika produkter och tjänster inom tre stora affärsområden i Sverige. Inom medicinsk teknik, intravenösa droger och onkologi har man nu satsat på att bredda produktportföljen ytterligare, bl.a. med lansering av ett antal generiskt tillverkade intravenösa lösningar, t.ex. antibiotika och cytostatika..

– Vi är något av en unik aktör i det att vi bedriver tillverkning från råvaror till slutprodukt., förklarar Gunnarsson. I många fall har vi t.o.m. egna odlingar för att säkra produktionen, något som gör att vi kan kvalitetssäkra våra produkter i alla led.
Fresenius Kabi utvecklar även receptfria näringsdrycker som kan användas av alla typer av konsumenter, från barn till gamla som behöver ett komplett näringstillskott med bl.a. fibrer, vitaminer och proteiner. Företaget har satsat mycket forskning på bland annat god smak i kombination med kvalitativt innehåll.

Globalt engagemang
Fresenius Kabi visar stort engagemang gällande globala förhållanden och kunde vid naturkatastrofen på Haiti agera snabbt genom att förse Läkarmissionen med bl.a. medicintekniskt material, droger och nutritionsprodukter. Koncernen bistod i sin helhet med stora mängder intravenösa droger och man har uppskattningsvis varit delaktig i att hjälpa över 185 000 människor som skadats i samband med jordbävningen.

Snabba fakta om Fresenius Kabi
Företaget ingår i den tyska Freseniuskoncernen med totalt ca 120 000 medarbetare runt om i världen. Av dem arbetar ca 24 000 inom Fresenius Kabi, och 850 är verksamma i Sverige. Fresenius Kabis produktion av parenteral nutrition i Sverige är idag världsledande och man fortsätter att driva utvecklingen framåt.