Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Ny universal bälteslösning för funktionshindrade ökar friheten i resandet

Careva Systems AB, med huvudkontor i Göteborg, utvecklar och marknadsför unika produkter grundade på säkert och komfortabelt resande för alla. Personer med olika typer av funktionshinder kan ibland ha svårt att själva sitta upprätt i fordon, därför har Careva tagit fram specialdesignade bälteslösningar i olika utföranden och storlekar för att passa en bred målgrupp. Nu lanserar Careva ett helt nytt bältessystem, Crossit, speciellt framtaget för användning i publika fordon.

Careva Systems AB etablerades 1996 och året efter introducerade man Carevasystemet, ett individanpassat positioneringssystem bestående av ett grundbälte och många olika delsystem från vilka man väljer de som passar för individen.
Efter att ha identifierat en stigande efterfrågan på flexibla, universala lösningar för användning främst i kollektiv trafik började man 2006 skissa på en ny lösning, som nu lanseras under namnet Crossit och som är så pass flexibel med sina olika inställningar att vuxna och barn kan använda samma utrustning.
Careva drivs idag av Evastina Björk, utbildad leg. arbetsterapeut och Tekn. Dr. i produktutveckling med lång erfarenhet inom innovation och design av specialprodukter för funktionshindrade. I samarbete med Innovasjon Norge och NUTEK(nuvarande Tillväxtverket) samt ett antal konsortium av svenska och norska företag har Björk framgångsrikt drivit utvecklingsprojektet Crossit, där man tagit fram en unik bälteslösning för personer med behov av extra stöd – för användning i publika fordon som taxi, tåg, buss och till och med flyg.

Lösningar för alla
Företaget Careva Systems AB har i den nya bälteslösningen kallad Crossit haft målsättningen att skapa en så komfortabel och flexibel lösning att den passar både vuxna och barn. Passagerare som inte använder bältet sitter ändå komfortabelt i sätet där bältet är monterat, vilket gör produkten mycket lämplig för t.ex. taxi och färdtjänst.

Carevas största produkt är Careva Kombi Kit, en användarvänlig och färdigmonterad bälteslösning som ofta används i familjens bil och som är mycket lätt för kunden att själv sätta fast i bilen. Den finns i tre storlekar S, M, L.
Careva Kit är en lämplig lösning för personer som har tendens att falla framåt eller åt sidan eller som glider framåt på sätet, och kan självklart användas tillsammans med bilbarnstol eller bälteskudde.
Utöver standardsortimentet erbjuder Careva även skräddarsydda, helt individanpassade lösningar efter beställning. Ambitionen är att öka säkerheten och friheten för personer med funktionshinder. Med enkla, pålitliga lösningar bidrar Careva till ett bättre liv för fler.