Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Ny VD med visioner moderniserar Sparbanken

Kinda-Ydre Sparbank har en tradition som sträcker sig snart 150 år tillbaka i tiden. Sparbanksrörelsen i Kinda grundades 1866 och i Ydre 1867.
Som en naturlig del i utvecklingen och för att säkra en sparbanks bevarande i de båda kommunerna fusionerades Kinda och Ydre Sparbank 2008.

Kinda-Ydre Sparbank har kontor i Kisa, Österbymo, Rimforsa och Horn och totalt sysselsätts cirka 30 anställda.
För bara några månader sedan tillträdde en ny VD för banken – Johan Widerström.
– Min vision är att vi ska fortsätta att vara en traditionell sparbank med lokala kontor och lokala rådgivare som känner ortens förutsättningar och människorna som bor och verkar här, säger han.
Konkurrensen är hård från internetbaserade banker men fördelen för Kinda-Ydre Sparbank är att man kan erbjuda samma effektiva internettjänster som dessa banker, men samtidigt värna om det nära och lokala.
– Hos oss kan man både koppla upp sig via internet eller via smartphone och samtidigt boka möte med en rådgivare för att få en helhetsbild av sin ekonomiska och försäkringsmässiga situation. Både som företagare och privatperson, säger Johan Widerström och fortsätter:
– Vi har precis startat ett stort projekt för att förbättra vår hemsida och skapa än mer tillgänglighet via såväl mobiltelefoner som datorer. Flera internetbaserade nyheter för företagare kommer redan under hösten och vi har nyss lanserat en förbättrad mobilbank för privatkunder.

Allt som bankkunder behöver
Johan Widerström är VD på Kinda-Ydre Sparbank sedan 1 maj i år. Under 1980-talet jobbade han på Föreningsbanken och har sedan dess byggt upp och varit chef för Länsförsäkringar bank i Östergötland.
– Kinda-Ydre Sparbank är en traditionell, lokal sparbank och har allting som bankkunderna behöver, allt från in- och utlåning till fonder, pensioner och försäkringar. På företagssidan handlar det framför allt om att man har en bra upplåning antingen vad det gäller långsiktig kreditgivning eller om det är finansiering via vårt finansbolag. Det är viktigt för företagarna att ha ett bra flöde på pengarna, säger Johan Widerberg.
Ingen annan samarbetspartner har så stor möjlighet att påverka ett företags ekonomi som banken. På Kinda-Ydre Sparbank har man lång erfarenhet och bred kunskap om företagslivet i regionen. Bankens företagsrådgivare har kunskaper inom såväl industriverksamhet, handel och tjänsteproduktion som skog och lantbruk.

All vinst stannar kvar
En sparbank har en egen juridisk form och ägs av sig själv.
– Vi har inga aktieägare och det innebär att alla vinster stannar kvar i sparbanken för att se till att banken växer och för att gynna det lokala samhället. Allt är baserat på ett mycket lokalt samhällsengagemang, säger Johan Widerström och fortsätter:
– Till skillnad mot andra banker, som har lokala bankkontor, så är vi en lokal bank med eget tillstånd att driva bankrörelse. Det innebär att sparbankens ledning, VD och styrelse finns lokalt på orten.

Fler kunder än invånare
Kinda-Ydre Sparbank har cirka 17 000 kunder i orter där det totalt finns 13 000 invånare, alltså fler kunder än invånare.
– Det beror bland annat på att många som har flyttat från Kinda eller Ydre vill ha kvar sin personliga bank, men vi har även nya kunder som har koppling till bygden, förklarar Johan Widerström.
Utvecklingen av Internetbaserade tjänster har naturligtvis bidragit till stora förändringar i bankvärlden.
– Jag har jobbat i bank i 30 år och jag märker en mycket stor skillnad. Den största verksamheten i bankerna förr var kassatjänster, men idag sköter kunderna sina räkningar och löpande ekonomi i allt större del via Internet. Våra möten med kunder handlar idag och i framtiden om att vara en nära och kompetent bank för ekonomiska beslut om investeringar och placeringar för både företag och privatpersoner.
– Vår ambition är att vi ska fortsätta på den inslagna vägen att vara en traditionell sparbank, men bli ännu bättre på tillgänglighet och snabba beslut. Det innebär att vi ska vara lokala, nära kunderna, personliga och handlingskraftiga i personliga möten på våra fyra kontor, avslutar Johan Widerström.