Lör 27 nov / År 39 / Nr 4 2021

Nya mastersutbildningar för samman näringslivet och akademin

Göteborgs universitet erbjuder utbildningar inom de flesta områden. Med sina ca 140 program och omkring 1750 kurser är det ett av de bredaste i Sverige. De flesta program och många kurser ges på heltid, men även deltids- och distanskurser erbjuds.

Universitetet är också ett av Sveriges mest populära och många av utbildningsprogrammen är landets mest översökta. Den nära samverkan som råder mellan Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola har resulterat i det gemensamma IT-universitetet, ett av Nordeuropas främsta inom IT-sektorn. Göteborgs universitet står även starkt när det gäller utbildningar med medicinsk anknytning, inte minst genom ett nära samarbete med Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Från ekonomer till konstnärer
Nu tar Göteborgs universitet ännu ett steg genom att satsa på nya masterutbildningar, varav flertalet ges på engelska. Handelshögskolan erbjuder flera internationellt uppmärksammade program, bland annat inom Finance. Men även inom de samhällsvetenskapliga och konstnärliga områdena har Göteborgs universitet flera program som även rekryterat studenter från andra länder.
– Masterutbildningarna är viktiga för att profilera Göteborgs universitet. Många av dem ges i nära kontakt med näringslivet och det är vår förhoppning att de skall bidra till en fördjupning där teori och praktik integreras, säger prorektor Lennart Weibull.

Framtiden – nätbaserade kurser ökar
Göteborgs universitet har efter hand introducerat nätbaserade kurser. Dessa har under de senaste åren ökat kraftigt i antal. Dagens studenter uppskattar och till och med kräver en ökad flexibilitet i utbildningen, något som det nätbaserade utbudet erbjuder.
Som ett led i sitt kvalitetsarbete arbetar Göteborgs universitet med att regelbundet följa upp sina utexaminerade studenter. I år genomförs den andra frågeundersökningen, som syftar till att få en bild av hur studenterna lyckats på arbetsmarknaden. En annan viktig fråga att få svar på är hur studenterna värderar kvaliteten hos sin utbildning i ljuset av sin arbetserfarenhet.

Maria Lind