Lör 13 apr / År 42 / Nr 1 2024

Nya möjligheter för hela Sveriges näringsliv

I Sverige finns goda förutsättningar för att utveckla konkurrenskraftiga företag med hållbar tillväxt, inte minst inom cleantech och förnyelsebar energi. Till dessa framtidsbranscher kopplas även den hållbara tillverkningsindustrin som tar fram komponenter och material som används för att tillverka exempelvis vindkraftverk.

Men utnyttjar Sverige verkligen sin potential fullt ut? Marknadsför vi våra företag med långsiktiga hållbarhetsargument, där enbart ett exempel är att vi tillverkar produkter med lägst CO2 utsläpp i världen?
Gjuteribranschen har gjort en ansats genom att ta fram en klimatindikator som visar att svenska gjutna komponenter till bilar och vindkraftverk tillverkas med lägst miljöbelastning i världen. Men det finns fortfarande oerhört mycket kvar att göra, svensk energi- och miljöteknik anses idag vara bland världens mest utvecklade – men vi måste bli bättre på att marknadsföra våra gemensamma styrkor.
Vi satsar bl.a. på högteknologisk avfallsförbränning som genererar fjärrvärme, vi bygger ut förnybara energikällor och tar vara på de resurser vi har i form av biobränslen och befintlig teknik. Att successivt fasa ut oljeberoendet och främja för mer miljövänliga alternativ ligger i hela samhällets intresse.
I Sverige tar vi också hög standard och komfort för givet. Samtidigt finns en stark vilja att värna om miljön. Det finns dessutom en hel del konkurrensfördelar med grön teknik, något som allt fler företag inser och som nu skapar nya möjligheter för hela Sveriges näringsliv.

Maria Lind
Redaktör