Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Nya språk behövs för ökad export

Institutionen för moderna språk vid Uppsala universitet har fått nationellt ansvar för utbildning i albanska på högre nivå. Institutionen har byggt upp kunskapsområdet från grunden och kan idag erbjuda en högkvalitativ utbildning i albanska med kulturella inslag för ökad förståelse.

Regeringen har fastställt att ett antal minoritetsspråk ska erbjudas vid våra lärosäten, och då har Uppsala fått ansvar för just albanska. Ämnesområdet har byggts upp av universitetslektor Thomas Rosén, som tidigare har arbetat som lärare vid Försvarets tolkskola.
– I Sverige har vi en stor andel albansktalande personer, uppskattningsvis rör det sig om ca 50 000 individer, berättar Thomas Rosén. Behovet av undervisning i albanska på högre nivå är därför stort. Det finns idag ett behov i samhället av att lära känna albanskt språk och kultur. Vi behöver också ta tillvara på kunskaper som redan finns hos den stora gruppen av albanskspråkiga personer i Sverige. Högkvalitativa kunskaper i albanska är en förutsättning för att Sverige skall kunna utöka sina affärsmässiga relationer till Albanien och Kosovo.

Möjligheter att skapa affärsrelationer
Det finns med andra ord ett stort behov av tjänster, teknik och byggnadsmaterial områden där svenska företag skulle kunna skapa värdefull affärsverksamhet. De albaner som flyttat hit är naturliga ambassadörer för svensk teknik och kompetens och utgör en viktig resurs för att vi ska kunna skapa affärsrelationer med Kosovo och Albanien.
– Utbildningen är helt nätbaserad och bedrivs med modern mötesteknik via universitetets läroplattform. Seminarier och diskussioner sker i realtid. Vi vill skapa ett större intresse för albanska eftersom det finns en stark utveckling här, inte minst med kommersiellt intresse, poängterar Rosén.

Alla lärare bedriver forskning
Institutionen för moderna språk bildades för ca sju år sedan genom en sammanslagning av fyra mindre institutioner. Idag ansvarar man förutom för albanska även för de fyra stora ämnesgrupperna finsk-ugriska språk, romanska språk, slaviska språk samt tyska som ett eget område. Forskning bedrivs inom samtliga områden men ännu inte inom albanska då detta fortfarande är så pass nytt vid institutionen.
– Vi arbetar för att kunna erbjuda nätkurser inom samtliga utbildningsområden, säger prefekt Virve Raag. Vi har 15 olika språk inom större och mindre språkgrupper som samsas här vid institutionen.
Alla lärare bedriver forskning vid sidan av undervisningen, därmed får studenterna ta del av det senaste inom respektive område. I en utvärdering av all forskning vid Uppsala universitet fick man dessutom mycket bra betyg inom alla språkgrupper. Utvärderingen lyfte bl.a. fram ämnet slaviska språk som en helt unik miljö i Sverige. Forskningskvaliteten inom fransk språkvetenskap och ämnet estniska fick också toppbetyg.