Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Nya utbildningar på nytt centrum

Ett alldeles nytt centrum för Data- och systemvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet finns nu i Kista. SSI heter det och är en förkortning av Service Science and Innovation. Här kommer det att starta två nya utbildningar till hösten, en grundläggande fil kand utbildning, Affärsystem och Service design, och en Masterutbildning.

-SSI har som syfte att arbeta med forskningsprojekt, berättar Gustaf Juell-Skielse, lärare och forskare på institutionen.
Såväl forskning som utbildning inriktar sig främst mot utformningen av offentliga tjänster och systemservice.

Inriktning: den offentliga sektorn
-Man kan se SSI som en arena för olika intressen, fortsätter Gustaf Juell-Skielse. Syftet är att bidra med forskning och utbildning och vi riktar oss framför allt till den offentliga sektorn och till företag som har den offentliga sektorn som kunder. Just nu handlar det mycket om e-förvaltning, upphandling och out-sourcing.
Gustaf Juell-Skielse forskar själv med inriktning både mot användning av affärssystem och tjänsten offentlig sektor. Just nu är han involverad i två kurser som ska startas hösten 2011.
Den första av dessa kurser är en treårig utbildning som tar upp affärs- och tjänstesystem. Den riktar sig mot IT-tjänster, till exempel inom olika e-tjänster hos myndigheter.
-Som medborgare finns det mycket man inte märker eller tänker på, säger Gustaf Juell-Skielse. Vi märker att vi kan deklarera på nätet, men vi ser inget av alla de processer som ligger bakom, som gör att det blir möjligt att göra det.

Masterutbildning
Den andra utbildningen är en tvåårig Masterutbildning som handlar om globala leveransmodeller.
-Ofta använder vi begreppet out sourcing, säger Gustaf Juell-Skielse. Detta är ett område där vi blir alla blir allt mer påverkade av den pågående globaliseringen. Det är viktigt att det blir bra för slutkonsumenterna.
Förutom de redan befintliga kurserna och dessa två nya, längre utbildningar jobbar man även med olika slag av vidareutbildningar och uppdragsutbildningar.
Vidareutbildningarna utgörs ofta av kurser som ges tio veckor på halvfart. Till hösten räknar man med att starta en ny vidareutbildning som handlar om affärssystem och som speciellt riktar sig till anställda inom olika myndigheter.

Globala affärssystem
-Vi håller även på att utveckla uppdragsutbildning om globala affärssystem, fortsätter Gustaf Juell-Skielse. Även där räknar vi med att starta till hösten. Kurserna kommer att anpassas till de företag och/eller personer som vill gå den. I en kurs är temat att jobba med globala leveranser. En annan riktar sig till konsulter och användare av affärssystem. Ambitionen där är att skapa utbyte för kommunerna och det handlar om e-förvaltning och processorientering.
Tidigare vidareutbildningar har haft mellan 200 och 300 deltagare och Gustaf Juell-Skielse tror på ett minst lika stort intresse för de nya kurserna.