Tis 7 dec / År 39 / Nr 4 2021

Nybro Verktygsservice – gediget hantverk sedan 30 år

Reparation och service av cirkelsågklingor är visserligen ett starkt nischat verksamhetsområde, men Nybro Verktygsservice AB servar en stor och växande marknad i sydöstra Sverige. Med närhet till flera av landets främsta sågverk har familjeföretaget fullt upp året om, man slipar det mesta som skär i trä och erbjuder även viss nyförsäljning av egenbehandlade, skräddarsydda produkter.

Nybro Verktygsservice AB startades av Nils-Ingvar Olsson 1981 och drivs nu av sonen Anders Olsson. Sågverk i framförallt sydöstra Sverige utgör huvudkundgruppen, och efter 30 års aktiv verksamhet utgör Nybro Verktygsservice en naturlig partner för de största aktörerna i branschen.
– Vi har vuxit i maklig takt under åren, och behåller därmed också fokus på våra kärnvärden. Vi är tio anställda idag och en erkänd aktör på marknaden, det är vi oerhört stolta över, framhäver Anders Olsson.

Ökad positivism och större efterfrågan
Skogsindustrin är ofta den näring som påverkas först vid konjunktursvängningar. Det gäller både i ned- och uppgång. 2009 var ett tufft år för Nybro Verktygsservice liksom för de flesta andra inom branschen. Man ser dock mycket positivt på framtiden med ökande investeringar bland kunderna, dvs. sågverken.
– Vi känner en stark positivism bland kunderna, och deras investeringar innebär en ökad efterfrågan på våra tjänster. Vi tillverkar även egna sågklingor från halvfabrikat. Vi står för hög kvalitet helt igenom och det till ett konkurrenskraftigt pris, konstaterar Anders Olsson.
Eftersom Nybro Verktygsservice verkar inom ett så pass nischat område måste man uteslutande lära upp personalen från grunden.
– Att nyanställa innebär en stor investering för oss, därför handplockar vi medarbetare som passar väl in i teamet. Att behålla hög kompetens och därmed hög kvalitet är grundläggande för vår fortsatta tillväxt.

Investera för att effektivisera
Nybro Verktygsservice har nyligen flyttat till nya lokaler och verksamheten utvecklas nu på ytor som är tre gånger större än de man haft till förfogande tidigare.
– Vi vill gärna visa på en stark framåtanda och hoppas bl.a. på att kunna satsa på nya maskiner framöver. Som de flesta andra måste vi också investera för att bli mer effektiva, att flytta till större lokaler är ett steg i rätt riktning. Tack vare större utrymme har vi skapat smidigare flöden, berättar Anders Olsson vidare.
Två helautomatiserade slipmaskiner som plockar och slipar båda sidorna av sågklingan samt åtta halvautomatiserade maskiner utgör den aktuella maskinparken för Nybro Verktygsservice.

Gediget hantverk
Kapaciteten är hög, under företagets all-time-high 2004 – 2008 slipades över 900 klingor per vecka och då i mindre lokaler än dagens. Med ökande volymer slipas idag upp till 700 klingor per vecka och Anders ser mycket positivt på framtiden.
– Vi är en partner för de lokala sågverken, men vi välkomnar alla som är i behov av våra tjänster, såsom hobbysnickare och mindre entreprenörer. Vår styrka är att vi kan erbjuda helheten, och vi gör det med ett gediget hantverkskunnande som sitter i ryggraden efter 30 års verksamhet, säger Anders Olsson som avslutning.