Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Nyetablerat företag med anor löser det mesta inom logistik

En dynamisk problemlösare med siktet inställt på kostnadseffektivitet och smarta logistiklösningar med minsta möjliga miljöpåverkan – m4 är ett renodlat kunskaps- och tjänsteföretag som erbjuder trygghet och kundnytta. Det handlar om ömsesidig respekt och långsiktiga relationer där m4 skapar lönsamhet både för kunden och för det egna företaget.

Som helhetsleverantör kan m4 lösa det mesta inom logistik – allt från fjärrdistribution och lagerhållning till lösningar för rationell materialhantering inom industrin. Dessutom hyr man ut maskiner för bygg och anläggningsarbeten, erbjuder transport av avfall och återvinningsmaterial samt lagerhållning och distribution av tank- och bulkmaterial. m4 är med andra ord en mångsysslare som strävar efter att lösa kundens problem oavsett bransch, typ av verksamhet och omfattning.

Stora investeringar ger resultat
Trots att m4 bildades i nuvarande form i slutet av 2010 är företaget uppbyggt av gedigen kunskap inom verksamhetens huvudområden. m4 föddes genom en sammanslagning av fyra väletablerade aktörer och har idag ca 900 personer sysselsatta varav ett 20-tal fokuserar på kundrelationer och försäljning ute på fältet och ett 30-tal arbetar som transportledare/innesäljare.
Koncernen har 270 ägare tillika leverantörer, från årsskiftet 2010/2011 har man ett gemensamt affärssystem implementerat genom hela organisationen.
– Samtliga våra sysselsatta säljer m4 som varumärke, de är vårt ansikte utåt och representerar företaget gentemot våra kunder, säger Håkan Tångring, marknadschef/vice VD. Tillsammans har vi arbetat igenom ett strukturerat tillväxtprojekt som fokuserar på befintliga och potentiella kunder, samtidigt som vi integrerat det nya affärssystemet. Det har varit en stor utmaning och tunga investeringar, men vi ser redan nu att det börjar ge positiva resultat.

Känt varumärke
Fusionen av de fyra ursprungliga företagen och bildandet av m4 har fått ett mycket positivt gensvar, det märks inte minst under rekrytering där man identifierat intresse för företaget på en bredare nivå än tidigare.
– Som samlad organisation har vi kunnat rekrytera specialister, bl.a. inom kvalitets- och miljösamordning samt arbetsmiljö. Detta har i sin tur starkt influerat utvecklingen där vi som ett och samma företag, m4, har blivit ett känt varumärke som förknippas med kvalitet och kontinuitet, förklarar Håkan Tångring.

Styrkan som one-stop-shop
Mälardalen med omnejd är hemmaplan för m4, men företaget verkar rikstäckande samt även internationellt. Nyligen tog man över ett 50-tal fordonsekipage med tillhörande verksamhet och personal från Coop och kör ut distribution från två centrallager i Västerås respektive Bro.
Idag har m4 ca 600 lastbilar och 150 entreprenadmaskiner samt är även med och driftar två containerterminaler, en i Eskilstuna och en i Katrineholm. Bredden är den främsta styrkan, där m4 baserat på lång erfarenhet och kunskap erbjuder helhetslösningar som one-stop-shop inom smarta och kostnadseffektiva logistiklösningar.