Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

NYK i centrum av en växande marknad

Som världens största Rororederi har NYK-koncernen upplevt effekten av den ekonomiska krisen men med den återhämtning av efterfrågan på sjötransporter som har skett sedan årsskiftet och som ser ut att fortsätta ser man nu ljusare på framtiden. Genom att sätta in fler fartyg och öka antal destinationer utökar NYK verksamheten. Idag har koncernen ca 900 fartyg av alla typer i drift världen över.

Med 125 års erfarenhet av sjöfart hör NYK till världens främsta aktörer inom container, roro, bulk och energitransporter till havs. Att transportera större flöden till havs är ett effektivt och miljövänligt sätt jämfört med exempelvis landsvägstransporter. Sedan 1980-talet är NYK också verksamma inom 3PL med egna terminaler runt om i världen samt även flygfrakt med egna flygplan.

Ökat behov av transporter – RoRo och Container
NYK har sänkt hastigheten för större delen av flottan dels som en kostnadseffektiverande åtgärd men också för att minska miljöpåverkan. Av NYK:s flotta på 900 fartyg utgörs mer än 100 av rorofartyg och något färre containerfartyg. Merparten av resterande är fraktfartyg för råvaror som olja, järnmalm, kol, gas etc.
Dan Ståhl, VD för NYK Line Sweden, avslöjar att man framöver kommer att fortsätta att satsa på Roroverksamheten, som hanteras från Malmö. Härifrån nås kontinenten och hela världen, NYK har mellan ett till tre anlöp från Malmö varje månad.
– Vi har en stadig dialog med starka kunder i Skandinavien, behovet av rorotransporter ökar och på sikt kommer vi att kunna utveckla verksamheten ytterligare, med fler anlöp och större godsflöden bland annat, poängterar Ståhl.

Smarta investeringar under krisen
Under krisen satsade NYK på att byta ut äldre fartyg mot moderna, energisnåla konstruktioner. NYK ligger i framkant med teknologiska lösningar, man experimenterar exempelvis med solceller på fartygens tak för en minskad oljeanvändning och använder senaste navigeringsteknik för minskad energiåtgång.
– Rederibranschen har drabbats hårt under krisen, säger Dan Ståhl. Vi hör till en utav de branscher som påverkas mest av konjunktursvängningar, så har det alltid varit. Det är med andra ord inte den första krisen vi varit med om, och det lär knappast heller vara den sista. Vi vet hur man ska agera och har därför vidtagit åtgärder som nu bär frukt. Att den asiatiska marknaden expanderar så kraftigt som den gör nu gynnar också oss med tanke på våra japanska ägare.
En annan viktig faktor som gör NYK till en konkurrenskraftig aktör är den övergripande investeringen i mjuka värden, med andra ord personalen. Som avslutning kommenterar Ståhl:
– Vår personal är vår främsta styrka. Deras engagemang och kunskap gör oss till en pålitlig samarbetspartner för våra kunder, som ställer allt högre krav på att vi ska vara flexibla och leverera en värdeladdad tjänst av högsta kvalitet, en tjänst som dessutom ska vara kostnadseffektiv. Personalen har ställt upp under en tuff period, och tillsammans blickar vi nu positivt framåt med ökade flöden i sikte.