Tis 21 mar / År 41 / Nr 5 2022

Nyströms Åkeri står för sekellång trygghet och tillförlitlighet

Nyströms Åkeri AB har servat det småländska skogsbruket med effektiva transport- och logistiktjänster i nästan ett sekel. Företaget har anrika traditioner att förvalta och ett arv man värnar om. Tillväxt är positivt, men det gäller att skynda långsamt och inte tappa bort de grundvärden som verksamheten en gång byggts upp på. Detta är nuvarande ägare och VD Sven-Olof Nyströms filosofi då han styr familjeföretaget mot vidare expansion framförallt inom den småländska skogsnäringen.

Eldningsflis och cellulosa är två huvudprodukter som Nyströms Åkeri transporterar tillsammans med diverse produkter från den närliggande skogsindustrin, beroende på säsong.
– Vi har fördelen att finnas nära de största aktörerna inom skogs- och massaindustrin. Vi har anpassat vår verksamhet efter deras behov och är idag en framstående samarbetspartner för sågverk och papperbruk. Vi kör exempelvis mycket virke från Skillingaryd till Mellansverige och Västkusten, berättar Sven-Olof Nyström.

Tar vara på resurser
Sven-Olof tillhör den tredje generationen Nyström som driver företaget. Han driver åkeriet i egen regi, men tror mycket på samverkan med andra åkerier.
– Vi är inte konkurrenter utan partners. Tillsammans kan vi ta oss an mycket större uppdrag och ge ett mer konkorrenskraftigt erbjudande.
Nyströms Åkeri har 15 egna bilar och ett 20-tal anställda. Idag har man fullt upp med sågverkens produktion.
– Förutom skogsprodukter transporterar vi även byggmaterial och lantbruksprodukter. Vi försöker också samordna transporterna så långt det går och ta med oss last tillbaka då vi slutfört ett uppdrag. Det gäller att ta vara på resurserna, något som vi är traditionellt bra på här i trakten.

Trygghet sedan 1920-talet
Regionen kännetecknas av livskraftiga industrier som står inför en spännande utveckling. Det gynnar även aktörer som Nyströms Åkeri.
– Jag tror på regionen och en fortsatt tillväxt här, men det gäller att man är uppfinningsrik och kan ställa om vid behov. Det har vi gjort förr, vi vet vad som fungerar och kan vid behov ställa om igen. Vi utvecklar gärna nya affärsområden, men det sker i samklang med kringliggande industri, poängterar Sven-Olof Nyström.
På Nyströms Åkeri arbetar man efter väl rotade kärnvärden som kvalitet och punktlighet.
– Vi håller det vi lovar. Vi har ett antal mycket långvariga kundrelationer som sträcker sig över flera decennier, en del har varit med sedan 1920-talet. Då gäller det verkligen att vi kan vårda våra kontakter och värna om de goda relationer vi byggt upp under en så pass lång tid. Konkurrensen hårdnar inom åkeribranschen, då lutar vi oss mot våra kärnvärden och långa relationer.
Trygghet och tillförlitlighet är värden som Nyströms Åkeri gärna förknippas med. Kunden ska inte behöva oroa sig för att produkterna når fram i tid, utan lita på att det som är utlovat också kommer att infrias. Så har Nyströms Åkeri arbetat sedan 1920-talet, och så kommer man att fortsätta framöver.