Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Nytänkande i Mölnlycke

Vittra i Mölnlycke startade i augusti År 2010 . Skolan med tvåspråkig och internationell profil har enligt rektor/förskolechef, Susanne Allered varit mycket framgångsrik. Verksamheten omfattar både för och grundskola. Målgruppen är barn mellan 1-12 År. Första terminen var cirka 100 barn inskrivna. Varje barn från skolår 3 har sin egen dator. Skolan kommer att omfatta upp till årskurs 9 och då vara en förskola/skola med ca 400 barn i åldern 1-16 år.

År 1993 grundades Vittra. Pedagogiken har tre grundläggande värderingar. Kunskap, personlig utveckling och lärande. Samspel mellan individ och gemenskap är viktig. Utbildningen vilar på individuella handlingsplaner. Eleverna skall känna sig trygga med sig själv och sin kompetens när de lämnar grundskolan. Skolans utbildning lever upp till de krav som ställs från forskning och arbetsmarknad. Skolan satsar också på ett livslångt lärande. I grundfilosofin finns de åtta nyckelkompetenser som EU har utformat. I utbildningssyfte finns tillgång till digitala hjälpmedel. Vittra är med sina friskoleverksamheter ledande inom Sverige. Vittra har cirka 30 förskolor, grundskolor och gymnasium på olika platser i landet. Göteborg, Kungsbacka och Alingsås är de närmsta för Mölnlyckes del. Som ett led i sitt internationella engagemang samarbetar Vittra med skola i Kenya via Gundua Foundation. Vittra Mölnlycke kommer också att samarbeta med förskolor/skolor i övriga delar av världen. Vittra har för närvarande cirka 8.800 elever och är under fortsatt tillväxt.

Både svenska och engelska lärare
I dag möter vi människor från andra delar av världen på ett helt annat sätt än tidigare. Det gör att vi behöver lära oss mer än ett språk. Ju tidigare desto bättre. Det har Vittraskolan tagit fasta på. Skolan har både svenska och engelska lärare. Verksamheten bedrivs därför både på svenska och engelska. Varje lärare pratar på sitt hemspråk. Det blir på så sätt ett naturligt inslag i vardagen för eleverna. I skolplanen finns också samarbete med näringslivet, projekt och utställningar om olika kulturer.

Se till varje barn
– Varje barn är unikt för oss som arbetar i Vittra. Barnen har alla olika ryggsäckar såsom kultur, bakgrund, kön, ålder och nationalitet. Respekt för varandra och varje barn är en självklarhet poängterar Susanne Allered. Vittra Mölnlycke är populär och många söker sig dit .
– Vi har nått upp till vår målsättning denna första termin, har många barn i kö till både förskola och grundskola, så vår tillväxt och framtid ser vi fram emot med stor glädje och tillförsikt avslutar Allered.