Tis 21 mar / År 41 / Nr 5 2022

Nytänkande och flexibilitet är Fibersystems levebröd

Sverige har en framträdande roll globalt när det gäller kompetens inom fiberelektronik och system. Stockholmsföretaget Fibersystem AB är en avknoppning från Fiberdata med ca 20 års erfarenhet inom utveckling av komplexa kundanpassade lösningar för fiberkommunikation. Fibersystem konstruerar kvalificerade elektronikprodukter speciellt anpassade för kundens processer, oavsett verksamhetsområde. Försvarsindustri, energi och pappersbruk – Fibersystem levererar produktionsresurser, kunskap och erfarenhet som totalåtagande i form av total design.

Fibersystems produktionsprocesser är uppbyggda för att snabbt kunna anpassas efter kundens krav. På en hårt konkurrensutsatt global marknad gäller det att vara lyhörd och kunna anpassa sig efter ny teknik och nya krav. Fibersystems VD Elise Sjösten betonar vikten av att man som samlad organisation kan fatta snabba beslut som ger långsiktiga resultat.
– Vi har ett särpräglat medarbetaransvar inom företaget som förstärks då vi också tillämpar månatliga avstämningar där vi bl.a. diskuterar vart vi är på väg som organisation. Det gör att alla känner sig delaktiga och involverade i verksamheten, vi har en platt hierarki där jag som VD gärna tar en stödjande, coachande roll.

Hög innovationsgrad
Snabba reaktioner är framförallt viktiga inom Fibersystems bransch. Tekniken förändras och förnyas hela tiden, det gäller att ligga steget före i utvecklingsprocessen för att behålla marknadsandelar.
– Vi är specialister på att utveckla kundspecifika prototyper, och lägger därefter ut serietillverkning på underleverantörer. Genom vårt förhållningssätt kan vi fortsätta hålla en hög innovationsgrad inom företaget. Vi har en lång erfarenhet och marknadsnärvaro, vi har fortfarande betydande marknadsandelar för produkter som utvecklats inom Fiberdata och som vi som avknoppningsföretag vidareutvecklar för den moderna marknaden, berättar Elise Sjösten.
Genom sitt ledarskap uppmuntrar Sjösten till en hög grad av eget ansvar hos medarbetarna och värdesätter framförallt förmågan att snabbt omsätta ord till handling.

Ser framtiden i nya verktyg
Fibersystem bygger långsiktiga samarbetsformer med industriella partners, från försvarsindustri till energi och pappersbruk.
– Vi ser framtiden i de nya verktyg som marknaden kan erbjuda, våra konstruktörer söker efter nyutvecklade komponenter som kan användas för framtida utveckling hela tiden. Vi lever helt enkelt på att vara nytänkande och formbara, konstaterar Elise Sjösten.
Fibersystem utmärker sig som svenskt innovativt företag genom att ha en tät kundkontakt med globala partners som bygger på långsiktighet och ömsesidigt förtroende. Kunderna inser framförallt fördelarna med en solid partner som står för kvalitets- och helhetstänkande fullt ut, för de stora industribolagen innebär varje investering en stor kapitalrisk varpå det är av största vikt att man har en partner som går att lita på i alla led.