Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Nytt spännande program vid Högskolan i Gävle kombinerar informationsteknologi med GIS

Det finns ett stort behov av personer med spetskompetens inom IT/GIS som kan skapa applikationer till bland annat mobiltelefoner och webben. Dessa applikationer och verktyg skapar stor affärs- och verksamhetsnytta hos företag och offentliga aktörer. De utgör kritiska hjälpmedel i beslutsstödsprocessen och utvecklingen går snabbt framåt. Därför är det viktigt med innovativt nytänkande kring modern samhällsbyggnad och GIS- användning. IT/GIS- programmet är skapat för att motsvara de förväntningar och krav som ställs från näringsliv och offentlig sektor.

Det finns en stor efterfrågan på personer med kunskap inom Geomatik. Begreppet Geomatik innefattar digital kartproduktion, geografiska informationssystem (GIS) samt Mätning. Beräkning och Kartframställning (MBK). Ledande företag inom branschen efterfrågar personer som har kompetens inom utveckling av geo- och kartapplikationer.
”En kombinerad kompetens kring IT och GIS är otroligt viktigt” säger Patrik Ottosson, marknads- och affärsutvecklingschef på ESRI S-GROUP. ”Idag har vi antingen eller. En blandning är guld värd”.

För att möta behovet startar Högskolan i Gävle till hösten 2011 ett program som kombinerar kurser inom datavetenskap och geomatik. Första året får studenterna en introduktion till informationsteknik och geografiska informationssystem. Under det andra året sker en fördjupning . Det sista och tredje året riktas utbildningen mot specialiseringar såsom webbaserade applikationer eller mot applikationer för mobiltelefoner. Utbildningen avslutas med ett examensarbete hos något företag inom branschen.
”Vi får en IT/GIS- ingenjör, helt anpassad för marknaden”, säger Ann-Sofie Östberg, utvecklingsledare för programmet.

Utbildningen ger också kunskaper om affärsprocesser, design av mjukvarulösningar, utveckling av olika applikationer inom geografisk information och integration mellan olika system. Det är viktigt för samhällsutvecklingen att ha kännedom om visualisering, grafik och beslutsfattande.

Ett samarbete med GIS- företaget ESRI S-GROUP
” Det finns i dag personer med ett ben i varje del, men de saknar helheten”, berättar Ann-Sofie Östberg vidare. ”Behovet av utbildning är stort”. Studenterna kommer att vara attraktiva på arbetsmarknaden och kan få arbete vid privata företag,statliga myndigheter och kommuner. Exempel på arbetsgivare är Lantmäteriet, länsstyrelser,kommuner,skogsbolag, produktbolag och konsultföretag. Ett GIS- företag som bidragit med idéer till programmet är ESRI S-GROUP. Det är det ledande GIS- företaget i Norden. Dess moderbolag är världens största GIS- företag och världens näst största privatägda IT-företag. Användningen av GIS ökar med mer än 30 procent om året i Sverige. Därför är det viktigt med ny anpassad kompetens för området.

Om ESPRI S- GROUP Sverige AB
ESRI S- GROUP är Nordens ledande GIS- företag. De arbetar med världens främsta programvaror för hantering av geografisk information. ESRI S- GROUP har 150 medarbetare i Stockholm, Malmö, Gävle,Falun, Karlskrona och Växjö. De omsätter mer än 200 miljoner kronor och våra produkter och lösningar finns hos fler än 30 000 svenska användare.

Se http://www.esri-sgroup.se