Lör 13 apr / År 42 / Nr 1 2024

Nyzells Metall Gjuteri AB Satsar på framtiden med sina medarbetare

Nyzells Metall Gjuteri AB är ett företag med gamla anor sedan 1946. Företaget har genom åren skapat en lång yrkestradition som knutit samman ett ömsesidigt förtroende med gamla och nya kunder som genom att bygga på rätt krav inom kvalitet och miljö. Affärsidén är att bygga upp en långsiktig och kostnadseffektiv produktion. Företaget satsar målmedvetet på sina kompetenta och engagerade medarbetare. Det är viktigt för att säkerställa företagets fortsatta utveckling i framtiden.

Som nybliven ägare till Nyzells Metall Gjuteri AB ser Aulis Hakala ljust på framtiden. Han betonar vikten av kompetenta och engagerade medarbetare och satsar på både intern och extern utbildning. Samarbete är viktigt för att nå uppsatta mål. – Social kompetens värdesätts högt eftersom samarbete är en nödvändighet för ökad trivsel och god kamratanda. För att kunna möta framtiden håller vi på att ta fram individuella utbildningsplaner för var och en av personalen. Detta för att kunna se behov av kompetens och utveckling där den bäst behövs.
– Vi får inte stanna upp utan ta tag i problemen och lösa dom. Det enda som är konstant är förändringen säger Aulis Hakala.
Företaget har idag 5 personer anställda och en omsättning på cirka 3,8 miljoner bokfört 2010–06. Aulis Hakala ser en produktionsökning och räknar med en ökning om cirka 4,5–5 miljoner dvs till juni 2011. Företaget är till hundra procent familjeägt. Huvudkunder är CARDO Produktion AB Nordmaling, Huskvarna Constr. Prod. AB Åsbro, METSO Paper Sundsvall, EMBA Machinery AB Örebro och Transtronic AB i Köping

Lönsamt att vänta
När de dåvarande ägarna hade planer på avveckla företaget fanns det ingen självklar efterträdare till Nyzells Metall Gjuteri AB. Aulis Hakala, som tog över år 2003, berättar att han hade tur som fick tipset att företaget fanns till försäljning.
– Jag fick därmed chansen att utöva mitt yrkeskunnande inom gjuteriteknik. Två års studier och praktik åren 1995–1997 resulterade i ett väl godkänt gesällbrev i handen. Det kändes att detta var mitt kall. År 2007 utvecklade vi utbyggnad för bearbetning och vidareförädling av färdigt gjutgods för kunden. Vi hyr ut lokaler till en industrilackering idag där vi använder, om kunden önskar, färdig målade detaljer.
Aulis Hakala berättar för försäljning.
– Vi håller på med produkten som är i prototypstadiet och skall promotas under vår-sommaren 2011. Produkten är för motorcyklister och motorcyklister som har husdjur som MC- släpet kommer till användning. www.mcstables.se
– Produkten är en dröm som vi har haft turen att utveckla tillsammans med MälarDalens Högskola. Företaget kom i kontakt med två stycken elever på MDH. Projektet blev deras examensarbete. Lågkonjunkturen ledde till att vi inte vågade satsa fullt ut på produkten. Vi valde därför att vänta ut krisen först, hålla näsan ovan för vattenytan och därefter ta nya grepp för framtiden. Nu har vi äntligen fått lite mer luft under vingarna och hoppas kunna presentera något för förväntansfulla kunder. Vi har fått till oss nya kunder där andra gjuterier lagt ner sin egen tillverkningen. Kunder, gamla som nya, har vi övertygat om att vi kan göra det omöjliga möjligt. Trots skepsis, dock liten hos andra företagare, så ser vi ljust på framtiden i Eskilstuna.

Produktbeskrivning
Nyzells gjuteri utför lego/serietillverkning för annan produktindustrier samt prototyper för nyutveckling av nya och gamla produkter. Konstverk av olika slag har tagits fram till konstutsmyckning för offentliga anläggningar, så som Almedalens kongresscenter på Gotland, Attunda Tingsrätt i Solentuna och Innovationcentrum i Norrköping. Materialet som används är aluminiumlegeringar, kopparlegeringar såsom brons, malm och mässing och andra icke järnmetaller.

Framtidsplaner
Aulis Hakala vill utveckla företaget framåt genom en satsning på ett kvalitetssystemet enligt ISO 9000. Förnyelser kommer att ske i form av nyanställning och ny teknik. Det skall borga för en ljusare framtid och ge företaget möjligheter att samarbeta med färgstarka och stabila kunder inför framtiden.
– Vi vill bygga ut verksamheten för att kunna möta utveckling, förnyelse och kundönskemål och för de krav som ställs på oss inom gjuteriindustrin.
– Om vi små företag inte fanns så finns inte de stora heller, Vi går hand i hand. Samma sak gäller arbetskraften och kompetensen i Sverige. För framtida projekt inom processteknik och ett sunt miljötänkande kan vi konkurrera med ett gemensamt kvalitetsmärke nämligen Made in SWEDEN, avslutar Aulis Hakala.