Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Ocab levererar trygghet och kunskap med stort engagemang

Ocab står för rikstäckande sanering med bredd och spets. Med stark representation landet över erbjuder Ocab heltäckande service inom ett antal områden där sanering, rengöring, avfuktning och olika typer av utredningar inom byggnadsmiljö är huvudspåren.

Ocab Sanering i Kalmar AB verkar över ett stort geografiskt område som sträcker sig från Västervik i norr till Karlshamn i söder. Det i särklass största verksamhetsområdet är sanering efter brand- och vattenskador på uppdrag av försäkringsbolag.
Uppdragen varierar beroende på skadans omfattning, Ocab har kunskap om vad som krävs för varje enskilt fall. Ibland kan hela lösöret plockas med och rengöras i Ocabs egna lokaler, andra gånger går det att återställa på plats.
– Vi brukar säga att vi gärna tar i det som ingen annan vill ta i. Vi utför med andra ord alla typer av grövre sanering, djur-, klotter- och fuktsanering, samt även flyttstädning och andra typer av grövre städjobb. Vår styrka är bredden, vi har satsat på att vara heltäckande redan från början och idag är vi Kalmars största aktör, berättar Patrik Gustavsson, VD.

Handplockad personal
Ocab är landets enda rikstäckande saneringsfirma. Inom koncernen drar man nytta av varandras kompetens, och det är viktigt för att kunna vidareutveckla verksamheten lokalt. Patrik kom i Kalmarföretaget 2005 tillsammans med sin bror Martin. Från första dagen började man genomföra en rad stora förändringar för att rusta upp verksamheten. Sedan årsskiftet 2010/2011 driver bröderna företaget i egen regi.
Ocab Sanering i Kalmar har gått från en omsättning på fyra miljoner kronor 2005 till över 21 miljoner för 2010. På frågan om vilka framgångsfaktorerna är svarar Patrik:
– Vi har enbart handplockad personal idag. Eftersom vi kommer in i svåra situationer, inte minst för privatpersoner, där man kanske förlorat mycket värdefulla minnessaker som följd av en brandskada exempelvis, så är det oerhört viktigt att vi har stor social kompetens utöver våra yrkeskunskaper. Det tycker jag vi har lyckats bra med sedan jag och Martin kom in i bilden.

Trygghet, säkerhet och tillgänglighet
Ocab innebär trygghet. En partner som rustar upp och återställer efter mer eller mindre svåra brand- eller fuktskador.
– Det är viktigt att ta sig tid att förklara momenten för fastighetsägare, villaägare och andra inblandade. De flesta upplever att vi tillför något värdefullt, vi sätter stort värde vid problemlösningsförmågan hos vår personal. Vi har jour dygnet runt så det går alltid att få tag på oss.
Ocab Sanering i Kalmar är en professionell aktör som tar hand om allt inom sanering, och det görs med största varsamhet för kundens integritet.
– Vi expanderar och har precis anställt ytterligare en medarbetare. Vi har dessutom investerat i 21 splitternya servicebilar som kommunicerar vårt budskap – trygghet, säkerhet och tillgänglighet. Vi kommunicerar gärna vårt fokus på miljöfrågor och välservade fordon är en del av vår miljöambition, säger Patrik Gustavsson avslutningsvis.