Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Ocab – trygg partner för alla typer av saneringsuppdrag i Skellefteå

Ocab står för rikstäckande sanering med bredd och spets. Med stark representation landet över erbjuder Ocab heltäckande service inom ett antal områden där sanering, rengöring, avfuktning och olika typer av utredningar inom byggnadsmiljö är huvudspåren. Med etableringar på 34 orter i Sverige drar man nytta av varandras kompetens, vilket är grundläggande för att kunna vidareutveckla verksamheten lokalt.

Ocabs olika kontor samarbetar ofta för att skapa en helhet och trygghet för kunden. Så är fallet mellan Ocab i Umeå respektive Skellefteå, där det största verksamhetsområdet har omfattat uppdrag från försäkringsbolag. Det kan röra sig om all typ av sanering och rengöring, ventilation och avfuktning i fastigheter samt torrsugning av bl.a. betong, sand och isolering.
Uppdragen varierar beroende på skadans omfattning, Ocab har kunskap om vad som krävs för varje enskilt fall. Skellefteås platschef Thomas Andersson har även en egen specialitet med trädfällning, även med mycket svårfällda träd kan Thomas lösa problemet.

Brokig skara uppdragsgivare
Ocab innebär trygghet. En partner som rustar upp och återställer efter mer eller mindre svåra skador och som ställer upp i alla lägen är en ambition som företaget kontinuerligt strävar efter. Vår styrka är att kunna vara tillgängliga årets alla dagar och Ocab i Skellefteå har möjlighet att ta hjälp av andra Ocab-kontor samt ta in extrapersonal vid behov.
I Skellefteå har man strax under tio årsanställda.
– Vi står för en stor spännvidd vad gäller tjänster och uppdragen varierar från gång till gång. När vi startade upp verksamheten så handlade det nästan uteslutande om försäkringsskador, idag har vi en brokig skara uppdragsgivare där vi bl.a. får många uppdrag av de stora byggaktörerna som Skanska, NCC och Peab. Även kommunen är en återkommande kund, berättar Börje Rydenfalk som är VD för Ocab i Västerbotten och kontoret i Umeå är främsta samarbetspartner för filialen i Skellefteå.

God tillgänglighet främsta styrkan
Ocab sätter stort värde vid problemlösningsförmågan hos personalen.
– Vi har jour dygnet runt så det går alltid att få tag på oss. Jag tror att det är vår främsta styrka – tillgängligheten. Dessutom är vår personal mycket välutbildad och kompetent tack vare Ocab-gruppens egna utbildningsprogram, berättar Börje Rydenfalk vidare.
Ocab har haft en god tillväxt i Umeå med omnejd sedan 2005, i Skellefteå öppnades en egen filial 2007.
– Naturligtvis har vi stora förhoppningar när det gäller tillväxten i Skellefteå. Staden växer, och vi har precis slutit ett avtal med kommunen gällande klottersanering. Vi har nu ansvar för sanering av kommunens samtliga fastigheter, inklusive skolor och bostadsområden.

Trygg och komplett partner
Ocab är en professionell aktör som tar hand om allt inom sanering, och det görs med största varsamhet för kundens integritet.
– I mitten av januari i år brann det i en större industrifastighet i Skellefteå, vi arbetar fortfarande för att återställa lokalerna. Det är ett mycket omfattande arbete där flera aktörer, bland andra byggföretag och elfirmor, är inblandade, sammanfattar Börje Rydenfalk.
Ocab har anlitats för att göra fastigheten helt fri från brandens föroreningar, lukt och sot. Nya ledningar ska dras och därefter ska hela fastigheten återställas igen. För den här typen av uppdrag har Ocab tillgång till de andra Ocab-kontorens kompetens, vilket understryker visionen om att vara en trygg och komplett partner.
Ett nytillskott i verksamheten är en sugbil, som med hjälp av vacuumteknik kan möjliggöra att snabbt kunna suga en stor mängd material såsom betong, sand, sågspån och taksingel, men även objekt i vätskeform, då manuellt arbete är svårt eller kanske till och med omöjligt.