Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Office IT-Partner – lokal samarbetspartner med nationell styrka

Många i Skellefteå med omnejd känner igen företagsnamnen Solid Park Ductus och Industridata. Verksamheten bedrivs idag under namnet Office IT-Partner, som också är en av Sveriges ledande koncerner för tjänster inom IT. För kunderna innebär det en garanti för certifierad specialistkompetens genom en starkare partner med kompetensutbyte över hela landet. Samtidigt ägs och drivs företaget lokalt i Skellefteå vilket säkerställer god kännedom om orten och de lokala kundernas behov.

Mats Stenlund, VD och ägare, etablerade företaget som idag går under namnet Office IT-Partner i Skellefteå för drygt tio år sedan. Kännetecknande för Office IT-Partner är att man arbetar efter devisen Framgång är en vana – gör rätt saker varje dag. I Skellefteå är Office IT-Partner en framstående samarbetspartner för lokala företag och organisationer.
– Vi vill vägleda kunden till att nå sina uppsatta mål, och erbjuder en garanterad funktion till fast pris. Långsiktiga relationer är vår ambition, när kunden mår bra mår också vi bra, framhäver Mats Stenlund.

Bara de bästa får kalla sig IT-Partner
För att svara upp mot de krav som kunderna har rätt att ställa på företaget som modern IT partner, har Office IT-Partner centralt satt upp tydliga kompetenskrav för att bli medlem.
– Vi erbjuder en spännande och stimulerande arbetsmiljö för att kunna attrahera de bästa i branschen. Tillsammans når vi uppsatta mål och effektiviserar kundens verksamhet genom att erbjuda djupgående kunskap inom ett stort antal områden.
Office IT-Partner kan täcka in nästan alla IT-behov som kunden kan tänkas ha. Dels kan Office IT-Partner bistå med effektivisering av befintliga plattformar men även uppbyggnad av helt nya IT-miljöer efterfrågas av flera kunder vilket Mats och hans kollegor har flerårig erfarenhet av.
Office IT-Partner har dessutom kunskapen att utveckla och implementera webbaserade lösningar som är helt kundunika och anpassade ut i minsta detalj. Företaget kan med andra ord axla rollen som kundens externa IT-avdelning eller göra punktinsatser, beroende vad kunden behöver. Därtill arbetar man även med affärssystem och informationsstöd.
– Vår affärsidé går ut på att förenkla kundernas vardag. Eftersom vi representerar hela kedjan när det gäller IT- och webblösningar räcker det med en kontakt, kunderna ser helt klart en trygghet med en partner som sköter allt. Vi har gjort kraftfulla investeringar för att samla all kunskap under samma tak, och kan nu leverera kompletta tjänstepaket som är attraktiva på en konkurrensutsatt marknad, förklarar Mats vidare.
Ambitionen är att kunna erbjuda 80 procent av det kunden söker i form av IT-tjänster och webbaserade system. Styrkan ligger i helheten-

Motiverade medarbetare ger nöjda kunder
Office IT-Partner erbjuder sina tjänster relaterade till affärssystem till hela Norrland. Störst fokus ligger dock på vidareutveckling av den lokala marknaden i Skellefteå, där kompletta tjänstepaket utgör huvudprodukten.
– Vi levererar lite mer än effektiva IT-lösningar. Vi fokuserar mycket på de mjuka värdena, där vår företagskultur spelar stor roll för hur vi arbetar gentemot kund. Den mänskliga aspekten är oerhört viktig för oss, våra medarbetare utgör vårt ansikte utåt och därför är det också viktigt att de känner sig motiverade och inspirerade, menar Mats Stenlund.
Roger Larsson, konsult, berättar att det mest inspirerande med att arbeta på Office IT-Partner är att man känner sig uppskattad, att arbetet man utgör värdesätts.
– Förutom roliga uppgifter får vi ta mycket eget ansvar, och det sätter jag oerhört stort värde på, poängterar Roger.
Mats Stenlund är tränare i både hockey och fotboll sedan drygt tio år. Inom idrott liksom företagsvärlden krävs det motivation och att människor mår bra för att man ska kunna prestera. Dessa principer sprider Mats i det egna företaget, uppenbarligen ett lyckat koncept.