Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Ökad efterfrågan på klimaträtt – rätt i tiden för Wistrand

Wistrand advokatbyrå etablerades 1915 i Göteborg. Under 1990-talet växte verksamheten med kontor först i Stockholm och därefter Malmö. Att vara en fullservicebyrå för affärsjuridik innebär att man arbetar med alla de frågor som hänför sig till någon typ av affärsverksamhet i vid mening. Ett område som Wistrand tidigt riktat in sig på är miljö och energi, ett smart drag med tanke på att klimatfrågor integreras inom i stort sett all affärsutveckling idag.

Miljö och energi har i samband med den stora klimatdebatten blivit ett hett investeringsområde med stor utvecklingspotential. Att vända klimatproblem till affärsmöjligheter har blivit en trend där ett stort antal företag, investerare och offentliga organisationer vill utveckla sitt inflytande.

I samband med miljö och energiområdets starka kommersialisering växer även behovet av affärsjuridik inom området och intresset för klimaträtt har skjutit i höjden bland svenska advokatbyråer.
– Trenden visar dessutom att klimatfrågor genomsyrar all typ av affärsverksamhet idag. Oavsett vilket område man etablerar sig i, kommer miljöfrågorna att spela en central roll för vidareutveckling av verksamheten, säger Rudolf Laurin, jurist vid Göteborgskontoret samt delägare i Wistrand. Laurin ansvarar även för byråns miljö- och energiavdelning.

Ökat fokus på klimatfrågorna bildar även i många fall komplexa frågeställningar inom näringslivet.
– Regler kan ändras snabbt, det gäller att alltid hålla sig a jour med vad som gäller för stunden. Det kan vara svårt för enskilda aktörer att möta utmaningen, därför finns vi med tidigt i utvecklingsprocessen och bevakar våra kunders intressen, berättar Laurin vidare.

Förbered för hinder i god tid
Wistrand lämnar rådgivning till både privata och offentliga aktörer av alla storlekar, och får även statliga uppdrag. Verksamheten har därför den bredd som förväntas av en nästan 100-årig advokatbyrå. Några exempel på större projekt som Wistrand biträtt i är etableringen av Vindpark Vänern, samt flera vindkraftsprojekt i Varberg med omnejd.

– Vi utgör en samarbetspartner för våra kunder, och med vår erfarenhet kan vi utgöra en resurs för vidareutveckling av olika typer av miljö- och energiprojekt som annars kanske skulle hindras av oförutsedda juridiska komplikationer, förklarar Laurin. Vi utvärderar projekten grundligt och informerar kunden om eventuella hinder i ett tidigt skede, på så vis kan de också förbereda sig på komplikationerna i god tid.

Kraftig ökning är att vänta
På Wistrand har man en sund mix av äldre och yngre kompetens. Kvalitet är ett ledord i verksamheten liksom effektivitet. Dagens samhälle ställer allt högre krav på effektivitet, juridiken har därför utvecklats kraftigt och står idag för en flexibel rådgivning där juristen utgör en personlig affärskontakt. Detta är viktigt även inom miljö och energiområdet, då behovet av klimaträtt förväntas öka kraftigt under kommande år.

Mats I. S. Ericsson
Maria Lind