Tis 9 aug / År 40 / Nr 3 2022

Ökad lönsamhet genom medveten förändring

Sjukskrivningar, konflikter, ineffektivitet, brist på kreativitet och motivation drabbar de flesta företag någon gång förr eller senare. Många anlitar då ledarskapscoacher för att få bukt med problem som inte alltid syns – men som får stora konsekvenser för hur företaget utvecklas. Insatserna kan vara mer eller mindre lönsamma. Den stora utmaningen ligger i att åstadkomma förändring – och det är näst intill omöjligt om man inte först vågar se och identifiera det som verkligen måste förändras.

Johanna Wallin har under sina 20 år som konstnär odlat en unik förmåga att se och förstå olika kulturer. Under de senaste tio åren har hon delat med sig av sin kunskap för att lösa svåra interna problem i företag och organisationer som vill ta nästa steg och skapa ökad effektivitet och lönsamhet.
– Det är först när man vågar se och uppmärksamma problem och brister som man kan göra något åt dem, säger hon.
För att kunna göra en medveten förändring krävs en viss självinsikt som kan vara svår att åstadkomma på egen hand. Johanna Wallin guidar varsamt företagen genom de första stegen i förändringsprocessen.
– Jag bygger inte helt nya organisationer, men skapar motivation till positiv förändring. Jag hjälper mina kunder att fokusera på det man som företagare, ideell förening eller kommunal verksamhet verkligen vill åstadkomma och vad som krävs för att nå målen.
Med ett stort mått kreativitet och lekfullhet hjälper Johanna ledning såväl som medarbetare att verkligen våga se brister och då är första steget mot medveten förändring taget.

Lönsamhet börjar hos människor
Ouppmärksammade problem kan hämma en organisations utveckling. För att kunna leverera maximalt krävs delaktighet och motivation. Jämlikhet är då grundläggande, annars faller allt förr eller senare.
– Det är viktigt att komma ihåg att lönsamhet börjar hos människor. Först när det finns utrymme för att möta allas behov skapas energi och glädje för att prestera och leverera till 100 procent, förklarar Johanna Wallin.
Johanna börjar arbetet hos kunderna med en nulägesanalys där man vågar uppmärksamma problem i organisationen. När första steget är taget kan man fokusera på individers behov och hur målen ska uppnås. Slutligen guidar hon företagen i utvecklingen av potentiella lösningar.
– Att våga säga vad man upplever är fel och vad man verkligen behöver i sin roll är ofta ett mycket stort steg. Det jag bidrar med är framförallt mod för att våga, en uppmaning att växa för att skapa tillväxt.

Insikt föder utveckling
Istället för att reagera negativt ska man enligt Johanna Wallin svara an, vilket omvandlas till ansvar. Istället för att anpassa sig till en dålig situation måste man våga ta ansvar för sig själv och sin utveckling – genom att våga be om det man behöver. Johanna förklarar:
– Det första steget är redan taget genom att man bjuder in mig, då har man ju uppmärksammat ett problem i organisationen som man vill lösa. Efter sjukdomsinsikten hjälper jag företag och organisationer skapa något nytt och värdefullt – en vilja att förändra och satsa på jämlikhet och på sikt åstadkomma större lönsamhet än vad man först trodde var möjligt.
Johanna Wallin är med i det globala nätverket Conscious Leadership Coaching och hämtar inspiration från hela världen för att hjälpa svenska företag åstadkomma medveten förändring som leder till tillväxt.