Tis 5 jul / År 40 / Nr 3 2022

Ökad säkerhet med chip & pin, mobilen som betalsystem nästa

Point Transaction Systems startades 1987 i Norge och etablerades i Sverige året därpå. Point har utvecklats till en omfattande koncern med verksamhet över hela Norden och Baltikum. Genom att förvärva Storbritanniens största utvecklare och leverantör av säkra betalsystem har Point även lyckats etablera sig över stora delar av den europeiska marknaden.

Point befinner sig i framkanten av den spännande utvecklingen inom betalningstransaktioner som har gått den långa vägen från byteshandel via mynt och sedlar och som nu mest handlar om betalkort.
Genom förvärvet av brittiska Commidea står Point väl rustade som en av Europas tre största aktörer inom elektroniska betalsystem. Point befäster ytterligare mark genom att introducera betaltjänster anpassade för e-handel i sortimentet.
– Vi representerar nu hela kedjan av elektroniska betalservicetjänster, poängterar Jon Wimmercranz, marknadschef på Point i Sverige, och fortsätter: Konsumenterna söker hela tiden efter smidigare lösningar som sparar tid, samtidigt måste det vara pålitligt och garantera hög säkerhet. Idag finns det bl.a. mobila betalsystem och obemannade betalstationer, här har vi utvecklat flera olika lösningar som passar för olika målgrupper.

Gränsöverskridande lösningar
Många företag har idag verksamhet i flera länder. Point kan hjälpa till med gränsöverskridande betallösningar och blir således en naturlig partner för företagen. Wimmercranz förtydligar ambitionen:
– Vi har inom hela vår verksamhet alltid varit måna om att kunna erbjuda en hundraprocentig servicefunktion för våra kunder. Det är för oss en självklarhet att erbjuda bästa tänkbara service eftersom vi vet att butiker, speciellt i storstadsregionerna, har 70 till 80 procent av sin försäljning via betal- eller kreditkort. Siffran är högre för e-handeln.

Skydda kunderna med säkra betalsystem
Idag har samtliga stora butikskedjor samt ett stort antal mindre butiker kortläsare med chip & pin teknik. Det är ett säkert och pålitligt system, som inte bara garanterar handeln en ökad försäljning i och med att kunderna inte begränsas till kontanter i plånboken, utan även skyddar konsumenterna.
Jon Wimmercranz förklarar att det är företagens skyldighet att erbjuda sina kunder säkra betalsystem. I och med att den nya Kassaregisterlagen träder i kraft nu i juli ökar både konsumenternas säkerhet och de ärliga företagens konkurrenskraft då syftet med den nya lagen är att få bort illojal företagsamhet.
– Vi ser även att mobila betalningar ökar kraftigt. I framtiden skulle man kunna tänka sig mobilen som en digital plånbok, som man enkelt håller upp framför en scanner. Systemet är lika säkert som dagens chip & pin, säger Jon som avslutning.