Sön 5 dec / År 39 / Nr 4 2021

Ökad säkerhet på sjön med moderna sjökort

En modern och välutrustad fritidsbåt har idag en digital plotter med GPS som hjälpmedel för sin navigering. Även om de stora, pappersbaserade sjökorten fortfarande finns kvar på bryggan eller i sittbrunnen på fritidsbåten kompletteras det numera av digitala sjökort där djupdata presenteras på kaptenens bildskärm. Detta har underlättat och ökat säkerheten till sjöss både för fritidsbåten och för den kommersiella sjöfarten.

Sjökort med exakta djup, stor noggrannhet och hög upplösning har blivit allt viktigare för modern sjöfart. Sjötrafiken har ökat och områden som Öresund och Engelska kanalen hör till de mest trafikerade i världen. Sjömätning görs traditionellt med hjälp av båt och med ekolod. Långt tillbaka rodde Sjöfartsverkets hydrografer med båt längs enslinjer eller efter en kompasskurs och loddade djupet med en vikt i änden av ett rep. Än idag finns stora områden längs den svenska kusten som inte sjömäts sedan början av 1900-talet. Roddbåtar har ersatts av moderna båtar med ekolod, som mäter djupet exakt men metoden är kostsam och långsam, framförallt på de grundare vattnen. Det beräknas att det kommer att ta till år 2040 innan en komplett, förnyad sjömätning av den svenska kusten har kunnat genomföras.

Jönköpingsbaserade Airborne Hydrography har utvecklat en unik teknik, att med hjälp av laser, mäta sjödjupet. HawkEye II systemet monteras i ett flygplan och mäter 10-30 ggr snabbare än med båt. En unik fördel med HawkEye systemet är att det mäter området både på land och i vattnet till ett djup av 30 m. Detta område är svårt att mäta bland annat på grund av risken att gå på grund med sjömätningsbåten.

Airborne Hydrography VD Anders Ekelund förklarar att: – HawkEye II produkten har fått ett gott internationellt mottagande och ett antal nationer (Frankrike, USA, Irland m fl) använder HawkEye tekniken för mätning av sina kuster och för att förbättra sina sjökort och i sitt miljöarbete i strandnära områden. All fler nationer har börjat inse att detta är en mycket kostnadseffektiv lösning för att storskaligt kartera de strandnära vattnen och kustlinjen, och komplettera de mätningar som görs med fartyg.

Havs- och sjöstränder – unika områden för rekreation
Under några korta sommarmånaderna ökar antalet boende nära havet med 3-5 ggr och det är viktigt att bevara den unika möjlighet det innebär att kunna bada och sola vid havet eller på sjöstranden. De strandnära områdena är också de områden där fisk och djurliv trivs och förökar sig. För badgäster, natur- och miljövårdare, fiskindustrin och för oss alla är det viktigt att se hur de strandnära regionerna påverkas och i vilken utsträckning de utsätts för nedsmutsning, slitage och erosion. Ett område som har stor ekonomisk betydelse för fiskenäringen är de ålgräsängar på havsbotten där bland annat ströming och torsk leker. Fisken lägger sina rom och låter sina ynglen växa upp i dessa skyddade, strandnära miljöer ner till ett djup av omkring 6 m. Studier har visat att minskning, på grund av miljöförstöring, av dessa ålgräsängar på havsbotten påverkar fiskbestånden. HawkEye II systemet har gjort det möjligt att kartlägga och planera långtidsuppföljning av dessa biotoper. Även den globala klimatförändringen påverkar och gör t ex att vattenlinjen längs den svenska kusten höjts och det är viktigt att följa denna utveckling. Stranderosion i samband med stormarna Gudrun (2005) och Per (2007) förstörde stora områden längs den svenska kusten. En noggrann kartläggning med hjälp av HawkEye systemet har hjälpt planeringen och återställandet av en del av dessa områden.