Tis 21 mar / År 41 / Nr 5 2022

Ölands Bank – engagerad lokal aktör

Med samhällsengagemang som en del av affärsidén är Ölands Bank en annorlunda bank. När produktutbudet mellan bankerna är mer eller mindre lika har Ölands Bank, med rötter i sparbanksidén, fokus på att värna den lokala utvecklingen och människorna som bor här. Det är ett arv som Ölands Bank förvaltat sedan 1832, då bankens första kontor öppnade.

Ölands Bank är en liten bank, som agerar stort. Med fem kontor på Öland visar man sin lokala närvaro och närhet till kunderna. Men kunderna finns också över hela Sverige, eftersom banken följer med när människor flyttar. I och med teknik som Telefonbank, Internetbank och Mobilbank går det bra att göra affärer på distans. Samarbetet med Swedbank och övriga sparbanker gör det möjligt för kunderna att få hjälp på ett lokalt kontor på hemmaplan samtidigt som man får tillgång till ett fullt sortiment av finansiella produkter och tjänster.

Investerar i Öland
Ölands Bank värnar om regionen och människorna som bor här. Det visar man bl.a. genom att investera i olika regionala projekt och inte minst genom det breda tjänsteutbudet som står till förfogande för både privat- och företagskunder.
Den viktigaste målsättningen för Ölands Bank är att utveckla den egna regionen. Därför går delar av bankens resultat tillbaka till Öland, via Sparbanksstiftelsen Öland, som en del av samhällsansvaret.
– Sparbankernas grundidé är att främja sparande, värna den egna orten, den egna regionen, och det är precis det vi gör, berättar VD Mårten Lindberg. Vår vision är att vara det naturliga valet, den enda bank du behöver. Vi har lyckats bra med det och vi fortsätter att utveckla vår organisation och vårt utbud utifrån kundernas behov och önskemål.
Ölands Bank är med och sponsrar ett stort antal lokala utvecklingsprojekt årligen. Banken sponsrar Ung Företagsamhet, eftersom entreprenörskap bland de yngre är en viktig ingrediens för regionens utveckling. Andra aktiviteter som banken sponsrar är Ölands Banks Junior Tour i golf, Lilla VM på Öland i fotboll och Skördefesten. Listan kan göras lång. Kort sagt så är Ölands Bank en engagerad lokal aktör.

Bygger ut i Färjestaden
Ölands Bank arbetar efter de tre ledorden nära, kompetenta och engagerade. Banken verkar nära kunderna med stor professionalism och medarbetarna engagerar sig i varje kunds ekonomiska situation. För att Ölands Bank ska fortsätta vara en stabil och lönsam bank bygger man nu ut kontoret i Färjestaden.
– Vi vill kunna svara upp mot en ökad efterfrågan och fokusera på varje kunds behov. Det nya kontoret kommer att ha större kapacitet att ta emot kunder på bästa sätt. Vi värnar om våra kunders integritet och det kommer att synas genom de satsningar vi gör i Färjestaden, förklarar Mårten Lindberg vidare.

Gemensam näringslivssatsning
På Öland har kommunerna och näringslivet tagit fram en gemensam näringslivsstrategi, som gäller fram till 2015. Mårten Lindberg har varit styrgruppens ordförande, vilket visar på bankens centrala ställning inom näringslivet och samhället i stort. Som en följd av detta arbete bildar man nu ett näringslivsråd på Öland och Mårten får förtroendet att vara ordförande även för detta.
– Avslutningsvis framhåller Mårten att banken kommer att fortsätta verka för regional utveckling; han avslöjar att det redan nu ligger flera projekt i ”pipeline” för 2011, ett spännande år för Öland med andra ord!

Korta fakta
64 anställda
5 kontor
6 uttagsautomater
Affärsvolym: 10,7 Mkr
Ägare: Sparbanksstiftelsen Öland och Swedbank