Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Olivia Personlig Assistans expanderar för att kunna erbjuda förhöjd livskvalitet till fler

Med kärnvärdena kunskap, känsla, närhet och tillgänglighet erbjuder Olivia Personlig Assistans kundspecifika lösningar som passar varje enskild uppdragsgivare. Som ett av landets största privata företag för personlig assistans har Olivia valt att etablera sig nära kunderna med ett antal lokala kontor runtom i landet. Med kontor både i Hallstahammar och Västerås satsar Olivia på att erbjuda personlig assistans till en större målgrupp framöver.

Olivia Personlig Assistans har kapacitet och kompetens för att ta sig an alla typer av uppdrag inom området personlig assistans. Inom företaget råder också en stark kontinuitet med personliga assistenter som både har lång erfarenhet och djupa kunskaper. Det råder en påtaglig yrkesstolthet som man på Olivia gärna lyfter fram.
– Våra anställda är våra ambassadörer, det är därför oerhört viktigt för oss att de trivs och vill stanna kvar i företaget. Det finns ett stort behov av personlig assistans generellt, och då är det också viktigt att vi kan behålla nyckelkompetens, kommenterar Ulla Wallin, uppdragsansvarig.

Hög flexibilitet och lyhördhet
Ulla Wallin har varit verksam inom den allmänna sjukvården hela sitt yrkesliv och tillför gedigen kunskap till verksamheten i Hallstahammar och Västerås.
Inom Olivia finns goda möjligheter till personlig utveckling, både genom utbildning och större ansvar. Alla uppdrag är olika, därför är det viktigt att man kan hålla en hög flexibilitet och lyhördhet inför vad uppdragsgivaren behöver.
– Det finns ingen generell bild över hur en personlig assistent ska vara. Eftersom uppdragen skiftar måste vi också se till att ha en rik mångfald inom företaget för att kunna skräddarsy lösningar som möter varje uppdragsgivares krav, förklarar Christoffer Livå, som själv varit verksam som personlig assistent och som nu är uppdragsansvarig på Olivia i Hallstahammar och Västerås.

Stor tillväxtpotential i Västerås
Olivia är välkända i Hallstahammar, där man funnits under en längre tid.
– Vi kommer att fokusera ännu mer på den större marknaden i Västerås, här ser vi en stor tillväxtpotential. Samtidigt som det naturligtvis råder en större konkurrens i en större stad ser vi mycket positivt på framtiden då vi vet att vi har något mycket värdefullt att erbjuda, konstaterar verksamhetsledare Lotta Holmin, utbildad beteendevetare med erfarenhet från sjukvården.
Olivia står för personlig assistans med en hög grad av professionalism, företaget har ett gott rykte och förknippas med hög kvalitet. Genom att finnas på en större marknad kan man hjälpa fler som behöver personlig assistans, med andra ord höja livskvaliteten för fler samtidigt som företaget och de anställda utvecklas.