Tis 29 nov / År 40 / Nr 4 2022

Olofsfors AB – ständig utveckling ligger bakom framgångarna för ett av landets äldsta företag

Från järnbruk till idébruk – så har Olofsforskoncernen överlevt och utvecklats i 250 år. Genom att ständigt förnya verksamheten och anpassa produkterna efter kundernas behov samt med strategiska investeringar i teknikens absoluta framkant fortsätter Olofsfors att utveckla konkurrenskraftiga lösningar för skogs- och entreprenadbranschen. Samtidigt befinner sig företaget fortfarande nära där allt en gång startade – det handlar fortfarande om varmformning och härdning av stål, skillnaden är att det idag sker med långt automatiserade och kraftigt effektiviserade metoder.

Olofsfors utvecklar och tillverkar borlegerade stål till skogs- och entreprenadmaskiner. De tre huvudsakliga produktområdena är band, skopstål och vägstål med tre globala varumärken: ECO-Tracks, Bruxite och SharqEdges.
Koncernen har säljbolag i Finland och Canada, men all produktutveckling och tillverkning sker i Sverige. Till skillnad från många andra tillverkande företag, som väljer att lägga produktionen i något utav lågkostnadsländerna, har Olofsfors valt att satsa på rationalisering av produktionsprocesserna så att man även framledes kan värna om det historiska arvet och behålla verksamheten i Sverige.

Kunskap, kvalitet och hållbarhet
Idag finns det relativt få företag som har överlevt lika länge som Olofsfors. Olofsfors järnbruk etablerades redan 1762 och koncernen fyller därmed 250 år i år, närmare bestämt den 18 juni vilket kommer att firas med evenemang under tre dagar nu i sommar.
– Vår främsta tillväxtstrategi är och har alltid varit att förnya verksamheten och våra produkter efter marknadens ständigt ökande krav. Vi utvecklas i takt med kunderna och just nu gör vi en av våra största investeringar genom tiderna då vi bygger ut produktionsytan från ca 8000 m2 till 10 000 m2. De nya lokalerna kommer att invigas i samband med jubileumsfirandet i juni, berättar VD Niklas Swanemar.
Trots hård konkurrens fortsätter Olofsfors att ta marknadsandelar globalt baserat på kärnvärdena kunskap, kvalitet och hållbarhet. Kunskap omfattar förutom långt avancerad teknisk kompetens även djupgående kunskap om kundernas processer. Med en ingående kompetens inom allt ifrån snöplogning till skog- och markförhållanden utvecklar Olofsfors produkter som möter och överträffar kundernas krav.
– Vi tillämpar långsiktigt tänkande utifrån sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarhetsaspekter. Detta är något som många företag börjat integrera i sina verksamheter idag, men vi har arbetat med långsiktighet länge med samma ägarfamilj sedan mitten av 1800-talet.

Nytänkande projekt för framtiden
Under tillverkningsprocessen värms stålet upp för att därefter formas efter behov. Under härdning kyls 900 grader varmt stål ner i vatten, en process som möjliggör tillvaratagande på den energi som lagras i vattnet.
– Efter att den nu pågående investeringen är färdigställd så kommer vi att kunna använda spillvärmen från härdningen till att värma våra egna lokaler. Om det hade funnits andra industrier eller villaområden i vår närhet skulle vi även kunna värma dessa, säger Niklas Swanemar.
Detta är bara ett exempel på Olofsfors nytänkande. Företaget har ett flertal spännande utvecklingsprojekt på gång i samverkan med materialforskningsbolag, Swanemar är hemlighetsfull angående inriktningen på dessa projekt än så länge, men vi kan redan nu konstatera – framtiden ser minst sagt ljus ut för ett av Sveriges äldsta företag.