Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Olofström i täten för svensk högteknologisk produktion

Olofström är, trots sin ringa storlek i jämförelse med Blekinges övriga kommuner, en av landets främsta utvecklingsorter för komponent- och plåtbearbetning. Här finns idag Sveriges främsta kompetens när det gäller tekniska innovationer, ett kunnande som grundas på inte mindre än 300 års erfarenhet.

Olofström har revolutionerat den globala marknaden för metallbearbetning i flera avseenden, bl.a. med pressautomatisering, lättviktsstänger för svetsning och emaljering av kärl. Den starka traditionen ligger till grund för vidare utveckling inom området, och idag handlar det till stor del om högteknologiska lösningar som används i princip överallt inom industrin.
– Vi är en naturlig etableringsort för underleverantörer inom bl.a. fordonsindustrin mycket tack vare arvet som vi förvaltar vad det gäller industriella processer och teknisk utveckling, berättar Kjell Persson, VD Olofströms Näringsliv AB. Samtidigt är vi en växande besöksort med havet alldeles inpå knuten.
Kjell menar att det framförallt finns stora möjligheter för aktörer inom turist- och besöksnäringen att etableras och expandera inom kommunen. När det gäller besöksnäringen har Olofström nämligen satsat på ett annorlunda koncept, där ett privat företag driver det som vanligast motsvarar den kommunala turistbyrån.
– Detta innebär att de näringsidkare som bedriver turistföretag faktiskt kan leva av det, och detta skapar i sin tur många nya arbetstillfällen inom segmentet.

Från renodlat brukssamhälle till högteknologiska tillverkare
Tradition, stolthet, ny teknik och yrkeskunskap är berömda kännetecken för orten. År 2007 etablerade Sandvik, ett av Sveriges största verkstadsföretag, en enhet för forskning och utveckling i Olofström.
Sandviks forskningsanläggning har utvecklats kraftigt sedan dess vilket naturligtvis har varit en starkt bidragande faktor till att andra aktörer, framförallt med intresse för metalliska material, etablerat sig på orten.
Volvo Personbilar har funnits i Olofström under en längre period, och man tillverkar i princip allt som syns på utsidan, dvs. plåten, lokalt. Även stora delar av designarbetet sker i Olofström, ofta i nära samarbete med Blekinge Tekniska Högskola.
– Vi har gått från att vara ett renodlat brukssamhälle till ett högteknologiskt tillverkningssamhälle. Att vara en framstående aktör inom industriella processer har vi tagit steget vidare till att även vara ledande inom områden som tillämpad IT, förtydligar Kjell Persson.
Ett annat exempel är tyska ThyssenKrupp, en av världens främsta plåtkoncerner, som valt att etablera sig i Olofström. ThyssenKrupp Materials Sverige AB marknadsför stål- och metallprodukter tillverkade inom koncernen på den svenska marknaden och har på bara tre år öppnat möjligheter för underleverantörer att etablera sig i Olofström.
– Man måste vara flexibel och kunna anpassa sig efter marknaden, och det tycker jag vi lyckats bra med här, konstaterar Persson som avslutning.