Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Olofströms Kraft AB – har den samlade tekniken

Olofströms Kraft AB är ett fristående bolag som ägs av Olofströms kommun. ”Blekinges enda inlandskommun”! Koncernen Olofströms Kraft, OKAB distributionsområde, omfattar kommunerna, Olofström, samt delar av Sölvesborg, Bromölla, Kristianstad, Karlshamn och Osby.
VD för koncernen är Jörgen Nilsson.

Tekniska verksamheter
Som koncernen själva säger: Vi har ett samlat grepp om tekniken i Olofströms kommun, samt för våra kunder i de ovan uppräknade sex kommunerna.
Koncernens investeringar i biobränslebaserade fjärrvärmepannor och de egna vattenkraftverken ligger helt i linje med koncernens miljöpolicy.

* Elnät
Ledningsnätet är ca.200 mil långt och motsvarar avståndet mellan Olofström och
Genéve.

* Vattenkraft
OKAB har två vattenkraftverk i Holjeån och tre i Ronnebyån. De producerar årligen ca 15 GWh (Gigawatt timmar).
Elen som produceras är miljövänlig och förnyelsebar som genom ett avtal säljs till Enkla Elbolaget vilka erbjuder kunder att köpa denna närproducerade el, så kallad Bleking-El.

* Miljö & Vatten
Kommunens vatten kommer i huvudsak från sjön Halen. Att förse kommunens invånare med ett rent och välsmakande dricksvatten är en av koncernens huvud-uppgifter. Vattnet består till 70% av vatten från Halens sjön och resterande 30% är grundvatten som tas vid foten av en grusås nära vattenverket i Lilla Holje.

* Miljö & Teknik
Affärsområde Miljö & Teknik utför i huvudsak tjänster till övriga affärsområden inom Olofströms Kraft AB. Miljö & Teknik tar hand om gator & vägar, parker, grönområden, gräsytor, offentliga lekplatser och den tätortsnära skogen. Vidare tillkommer också service & underhåll under mark, som VA-ledningar och vissa anläggningsarbeten.

* Fjärrvärme
Fjärrvärmeverket levererar värme till många användare. Värmen produceras i en central produktionsanläggning som eldas till med biobränsle och distribueras genom ett kulvertsystem till konsumenterna i flerfamiljshus, lokaler eller villor där den används för uppvärmning.

* Bredband, Kabel-TV, Internet, IP-telefoni
Nu till något mycket intressant för Olofströms Kraft AB, kunder nämligen Bredband, Kabel-TV, Internet och IP-telefoni. OKTV, Olofströms Kabel-TV är ägare till ett av Blekinges största lokala kabel-TV nät. Man har 20 års erfarenhet och 3.900 hushåll är anslutna.
Nu går man vidare i verksamheten och visar reklam och har musik i OKTV:s info-kanal. OKTV kommer nu också att erbjuda företag, föreningar etc.att marknads-föra sig på OKTV:s info-kanal, som också är en musikkanal med musik ifrån Mix Megapol. OKTV garanterar minst 50 sändningar/dygn mellan
08.00 – 22.00.

Tveka inte att kontakta oss när ni flyttar till Olofström. Genom ett besök eller samtal löser vi det mesta som avser elnät, värme, vatten och avlopp, kabel-tv, internet eller telefoni. För information: Besök oss gärna på info@okab.net eller, vår web adress www.okab.net