Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

OnePartnerGroup vill få människor och företag att växa

Idag upplever de flesta branscher en utmaning i att hitta rätt kompetens. Samtidigt finns det relativt många som söker jobb. Att matcha rätt kandidater med rätt tjänst och arbetsgivare är en konst som rekryterings- och bemanningsföretaget OnePartnerGroup bemästrar och förfinar varje dag.

Under stundande högkonjunktur är det många företag som går bra och utvecklas – men med det kommer nya utmaningar i form av växtvärk och på många håll även en tilltagande kompetensbrist. Utmaningen i att hitta rätt kompetens gäller inte längre enbart inom den tillverkande industrin. Även tjänstesektorn måste numera finkamma marknaden efter rätt kompetens, en uppgift som är tidsödande och ofta dyr. Att ta in en expert på området är ett sätt att komma tillrätta med utmaningen, både på kort och lång sikt.
– Inom OnePartnerGroup ska vi kunna möta alla yrkeskategorier, och det är speciellt viktigt här i Östergötland om man ser till näringslivet här. Som exempel skiljer sig behovet mycket mellan Norrköping och Linköping, men det är fortfarande samma region, säger Stefan Forsberg, affärsområdeschef yrkesarbetare i Östergötland.

Varför OnePartnerGroup?
OnePartnerGroup känner den regionala marknaden väl och vet vilka utmaningar och möjligheter som finns här. Att verkligen bry sig om sina kunder och vara insatt i deras vardag är något som OnePartnerGroup bevisligen är bra på. Man drivs av att hjälpa både individer och företag, och det märks även i alla samhällsnära engagemang som drivs på koncernnivå.
Att underlätta i kundens vardag och bistå med rätt kompetens som skapar långsiktig lönsamhet är OnePartnerGroups signum.
– Vi hjälper till med rekrytering av både tjänstemän och yrkesarbetare. Kunderna är ofta återkommande och vi siktar alltid på att bygga långa relationer, säger Julia Hermansson, Östergötlands affärsområdeschef för tjänstemän.
Som bemanningsföretag hjälper OnePartnerGroup företag att planera en långsiktig och strategisk tillväxt med kontroll över personalkostnaderna. OnePartnerGroup är med andra ord rätt partner att utvecklas med. Många verksamheter är säsongsbetonade och då kan det vara en god idé att hyra in personal vid toppar.

Utvecklar hela regionen
Inom OnePartnerGroup finns utöver rekryterings- och bemanningstjänster även utbildning och produktionslösningar. Med lokal närvaro på närmare 50 orter är OnePartnerGroup en av Sveriges mest lokala partners för tillväxt och utveckling. Det är även huvudfokus för framtiden i Östergötland – att vara en lokal partner som känner den lokala marknaden väl.
I Östergötland finns av naturliga skäl mycket industrikompetens – regionen är ju Sveriges vagga för industriell utveckling, men även tjänstesektorn växer med många arbetstillfällen. För OnePartnerGroup gäller det att ligga steget före inom alla områden för att möta kundernas efterfrågan – och helt enkelt vara rätt partner för dem att utvecklas tillsammans med.