Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Optimal drift av fastigheter stavas Coor Service Management

Hårdare konkurrens kräver effektivare tjänster. Den dagliga driften av servicefunktioner måste fungera optimalt för att inte stjäla tid från kärnverksamheten. Här kan Coor Service Management skapa en lösning som passar den enskilda kunden. Coor erbjuder stöd för funktioner inom bl.a. administration, logistik, säkerhet och fastighetsskötsel för att underlätta kundens vardag så långt som möjligt.

Coor Service Management vänder sig till kontor, fastigheter, produktionsanläggningar och offentlig verksamhet. Som Nordens största aktör inom området har Coor ett helhetsansvar där kunden får skräddarsydda paketlösningar som täcker upp verkliga behov.
På Coor betonas vikten av ”intelligent service”, vilket innebär garantier för ständiga resultatförbättringar för kunden. På frågan om hur det är möjligt svarar
Robert Malmgren, som ansvarar för industriservice i Skaraborgsregionen:
– Genom att hela tiden tänka framåt, skapa nya lösningar och integrera dem i kundens kärnverksamhet kan vi också skapa mätbara resultat. Det krävs en hel del engagemang från våra medarbetare, vi sätter oss in i kundens vardag och anpassar tjänsterna efter rådande behov. Vi föreslår förbättringar och förändringar som vidareutvecklar serviceleveransen.

Komplett och intelligent service
Coor bildades inom Skanskakoncernen 1998 som en underordnad enhet för fastighetsskötsel. Idag är Coor ett fristående bolag som ägs av det internationella riskkapitalbolaget Cinven Limited.
Inom området fastighets- och industriservice i region Skaraborg dominerar förutom drift och underhåll av fastigheter även skötsel och tillsyn av VA-anläggningar, VVS-system, kyl- och el-funktioner samt övervakning och optimering av säkerhetssystem. Även mindre ny- och ombyggnationer förekommer.
– Vi har resurser och kunnande för att ge en komplett och intelligent service som skapar tydliga mervärden för våra kunder. Den övergripande ambitionen är att stärka kundernas konkurrenskraft, poängterar Robert Malmgren.

En av regionens mest attraktiva arbetsplatser
Coor har ca 3700 anställda i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Belgien. I Skaraborg verkar ett 70-tal medarbetare inom området fastighets- och industriservice.
Kompetent och välutbildad personal är naturligtvis grundläggande för att verksamheten ska fungera, Coor anses dessutom vara en av regionens mest attraktiva arbetsplatser.
– Vi tillämpar kontinuerlig utbildning där vi förser vår personal med rätt verktyg för att de ska kunna utföra ett bra arbete. Inom koncernen erbjuder vi även olika utbildningsinsatser för våra kunder.
Coor strävar efter att maximera nyttjandegraden av kundens fastigheter, förutom teknisk förvaltning täcks även tjänster som energieffektivisering och energideklarationer in i basutbudet. I Skaraborg rustar man nu för nya uppgifter med stor potential hos både gamla och nya kunder.