Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Optronic tror på stark expansion i Europa

Med ett 80-tal anställda vid huvudkontoret i Skellefteå samt ett tiotal konsulter spridda över resten av landet har Optronic i Norden AB tillgång till ett omfattande kunskapskluster. Med siktet inställt på expansion i Europa genomför Optronic nu ett antal större utvecklingsprojekt i nära samklang med kunderna, som dessutom ofta är internationellt ledande inom sina respektive branscher.

Optronik är den teknik som tar tillvara på ljusets överlägsna egenskaper som bärare av information. Genom att kombinera optronik med modern elektronik, mekanik och mjukvara har Optronic skapat nya, kraftfulla applikationer för sina kunders tillämpningar inom industrin.

Skapar konkurrenskraft för kunderna
Optronic erbjuder en bred flora av tjänster inom teknikområdet optronik. Visionen är att skapa ökad konkurrenskraft för kunderna genom att sköta hela eller delar av utvecklings- och produktförsörjningsprocessen för nya, innovativa produkter baserade på optronik.
Optronic lanserar inga egna produkter, utan bistår med kunskap som realiserar kundernas projekt och resulterar i nya produkter där kunden innehar samtliga rättigheter till den nya innovationen.
– Vi befinner oss i frontlinjen med skarpa projekt, där vi hjälper våra kunder driva utvecklingen inom sina respektive verksamhetsområden. Till vår hjälp har vi en omfattande utvecklingsavdelning med den spetskompetens som krävs för den här typen av tidskritiska projekt, förklarar VD Joacim Lindström.

Sensorer för effektivare produktion
Optronik tillämpas inom flera industriella områden. Ett av de största enskilda produktområdena är sensorer. Det kan exempelvis handla om sensorer för helautomatiserade produktionslinjer.
Eftersom optronik grundas på en sammanslagning av flera olika teknikområden måste Optronic hålla en hög kunskapsprofil inom flera discipliner. Företaget har gjort kraftfulla investeringar och ökat sin omsättning med ca 50 procent på bara ett år.
– Vi har för avsikt att bli ledande i Europa inom vår nisch, dvs. utveckling och tillverkning av optronikbaserade system. Nästan alla våra kunder verkar på en internationell marknad, vi får därmed också ett större inflytande som sträcker sig utanför landets gränser, berättar Joacim Lindström.

Egna laboratorier
Optronic riktar sig till alla branscher där optiska lösningar och optronik kan tillföra mervärden i produkter och processer. Det kan exempelvis handla om effektivisering av tillverkningsprocesser genom att sätta in sensorer, men även andra segment har mycket att vinna på optikbaserade lösningar.
Företaget har idag en omsättning på ca 180 miljoner kronor. De huvudsakliga kompetensområdena är dimensionsmätning, 3D bildbehandling, spektroskopi, geometrisk optik och ljuskällor. Optronic driver även egna, välutrustade optiska och elektroniska laboratorier som bl.a. är utrustade för miljötester.