Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Orica – världsledande tillverkning av sprängämnen i Alfred Nobels fotspår

Orica Mining Services, världens i särklass ledande leverantör av civila sprängämnen, har framgångsikt bidragit till att sätta en av Sveriges minsta kommuner på världskartan. I Gyttorp, Nora, finns Alfred Nobels första företag som idag är en del av Orica, en koncern som är representerad på samtliga bebodda världsdelar med regionkontor i närheten av strategiska marknader. Den svenska verksamheten utgör en av de större inom Orica med ca 400 anställda, tillverkning sker i Gyttorp samt till viss del också i Gällivare.

Orica har under det senaste århundradet drivit utvecklingen av den moderna sprängtekniken för tillämpning inom allt från gruvnäring till konstruktion. Dagens teknik håller en hög säkerhet tack vare en väl förankrad värdekedja inom sprängämnen, sprängkapslar, distribution och användning.

Alfred Nobels första företag
Det som idag är Orica i Gyttorp har anor som sträcker sig tillbaka till Alfred Nobels första företag som grundades i Stockholm. I takt med att huvudstaden växte ökade behovet av att bygga upp en fabrik för utveckling och test av nya sprängämnen på en mer avskild plats – omkring 1915 såg Nobel-företaget att verksamheten befann sig mitt i en myllrande stad, vilket inte var grundtanken från början. Då man började se sig om efter en ny etableringsort landade blicken på Nora och Gyttorp och under det senaste seklet har man bedrivit en mycket framgångsrik utveckling här.
– På den tiden fanns det en hel del mindre gruvor här i området som var beroende av vår teknik, vilket också bidrog till det stora intresset för att etablera verksamheten här. Från Nora har vi vuxit oerhört och idag finns Orica med egna kontor och representanter över hela världen, upplyser Christer Kanto, platschef i Gyttorp.

Konkurrensutsatt marknad
Orica har ett starkt engagemang över hela Sverige och Norden. I norr utgör Orica en viktig samarbetspartner i samband med den kraftiga expansionen inom gruvnäringen. Söderut fokuserar man på konstruktionsarbete, bl.a. med tunnelbyggen och omläggning av trafikleder. I Stockholm bl.a. har Orica varit med och utvecklat skräddarsydda sprängtekniker för applikation inom tunga konstruktionsprojekt.
– Det är en ytterst konkurrensutsatt marknad vi verkar på, inte minst lokalt här i Sverige, bl.a. med den expansiva konstruktionsmarknaden i Stockholm, men även inom våra övriga huvudnäringar där gruvnäringen står för den största biten. Då gäller det att vi befinner oss i teknikens framkant, något som jag vågar påstå att vi verkligen lyckats med, säger Jeff Court, Nordenchef för Orica Mining Services.

Grönt engagemang och forskning
Orica står för en grön utveckling där man arbetar efter lean-konceptets principer. Under de senaste tre åren har företaget investerat mycket i Gyttorp för att möta en större marknad i och utanför Norden. Dessutom integreras ett grönt arbetssätt genom hela verksamheten.
– En annan bit som vi arbetar med är märkning av alla våra produkter för att skapa en bättre spårbarhet. Vi strävar också efter att vara bland de främsta aktörerna internationellt i fråga om säkerhet, hälsa och miljö. Detta engagemang innebär betydande investeringar i forskning och i program som stöder vår vision om hållbar utveckling – för våra kunder, för oss och för framtiden, förklarar Christer Kanto.

Sprängkapslar – ”Made in Sweden”
När Orica introducerade det icke-electriska tändsystemet, non-el, i början av 1970-talet så revolutionerade det sprängtekniken och höjde säkerheten avsevärt. Idag är Orica ledande med den elektroniska sprängkapseln, och Orica fortsätter driva utvecklingen i teknikens absoluta framkant. De nya sprängkapslarna baseras på små elektroniska chips, precis som i datorer eller modern fordonsteknik. De sprängkapslar som tillverkas i Gyttorp används idag av aktörer över hela världen, och ”Made in Sweden” är en kvalitetsstämpel som står sig väl i den globala konkurrensen.