Lör 13 apr / År 42 / Nr 1 2024

Orsa har Sveriges roligaste och mest välbesökta företagarmöten

I Orsa är det den lokala företagarföreningen och kommunen som tillsammans ordnar företagarfrukostar. Det händer första fredagen varje månad och har nästan karaktären av väckelsemöte!? Fast utan religiösa förtecken förstås… Under 2011 har mötena lockat i genomsnitt 73 personer och då är fyra av fem deltagare från företagen. Det bor bara 7000 personer i Orsa och det finns ca 400 aktiva företagare, så uppslutningen känns positiv!

Berättar saker för varandra
Vi flyttar runt med mötena på 10-12 olika hotell och restauranger i Orsa kommun. På så sätt lockas hela tiden nya deltagare från olika delar av kommunen och det hinner ofta hända något nytt på näringsstället sedan förra gången.

Frukostarna har ”Aktuellt-stuk” med ett antal korta nyhetsinslag (från olika aktörer) och en fördjupning, en huvudtalare på maximalt 15 minuter. Det enkla framgångskonceptet är att företagarna i Orsa berättar för varandra vilka utvecklingsprojekt / produkter de har på gång. På så sätt blir andra företagare ”informellt inbjudna” att komma med idéer och affärskoncept som kan stärka utvecklingsprojektet / lönsamheten / marknadsföringen. Vi berättar också regelbundet om de stora utvecklingsprojekt som drivs i kommunen så att företagarna vet vad som händer och kan ”hänga på” med sina egna produkter & tjänster. Programmet styrs hårt av ”redaktionen”, så att det blir intressant och levande för besökarna.

Företagare möter offentliganställda
Ofta deltar även kommunledning, förvaltningschefer och andra kommunanställda. Där får de en inblick i vad som händer i näringslivet och en relation med ortens företagare som inte bara handlar om myndighetsutövning. Även ALMI, Arbetsförmedlingen, utbildningsanordnare och banker deltar i mötena. Ofta berättar den starkt expanderande Grönklittsgruppen om nya utvecklingsprojekt i Björnparken, Grönklitt eller på Orsa Camping. Intressant information som ger affärsmöjligheter för andra!

Humor ger plus i kanten!!
Vi jobbar för en informell och uppsluppen stämning. ”Tråkmånsar med byråkratiska budskap” göre sig icke besvär. Ett av våra mål är att församlingen ska skratta minst två gånger innan de lämnar mötet. Vi uppmuntrar nyföretagare att presentera sig på frukostarna så att de och deras produkter blir kända hos de mer etablerade företagarna och att de kan bygga upp ett eget kontaktnät. Det första halvåret 2011 har en hel del information på frukostarna handlat om ”Moraeus med mera”, ett stort och viktigt ämne för Orsas företagare. Moraeus med mera den ”musikaliska dokusåpa” med massor av livemusik som har spelats in på vackra Ångbåtsudden i Orsa under juni månad och sänds i Sveriges Television vid åtta tillfällen under hösten 2011.

Det underlättar att man har kul tillsammans
Företagarfrukostarna är navet i vårt jobb med att bygga ett bra företagsklimat i Orsa. De är också en jättebra väg in i gemenskapen för de som nyss startat företag eller de som flyttat hit och behöver bygga ett eget kontaktnät. Vi tror att livet blir lättare att leva om man delar bekymmer och glädjeämnen med andra och att det går bättre också att vara företagare om man har kul under tiden! Välkommen att delta du också! Ola Granholm, chef Näringslivs- och utvecklingskontoret i Orsa kommun