Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Ortho Center expanderar med ny klinik i Stockholms innerstad

Verksamheten för Ortho Center i Stockholm etablerades på Löwenströmska sjukhuset 1997. Man är specialister på onda knän, höfter och axlar, och är idag en av landets främsta kliniker för höft- och knäplastiker. Trots den tuffa konkurrensen öppnar Ortho Center nu ytterligare en mottagning i Stockholm för försäkringspatienter och patienter med idrottsskador.

På Ortho Center utförs slutenvårdsoperationer som höft- och knäplastiker, samt korsbands- och axeloperationer. Den dagkirurgiska verksamheten omfattar s.k. titthålsoperation av axel, armbåge, knä och fotled.

Fria vårdvalet både positivt och negativt
På bara ett års tid har man tack vare det fria vårdvalet lyckats få bort de långa köerna för operation av höfter och knän i Stockholm.
– Vår främsta styrka är vår kompetens, säger Ingemar Gladh, Ortho Centers VD. Våra doktorer har en stor volym av operationer bakom sig, vi tror på hög kvalitet och ett tryggt omhändertagande där patienten får träffa samma doktor under hela behandlingen. För oss handlar det om tillgänglighet och pålitlighet. Patienterna gör ett aktivt val och där är vi med.
Trots att Ortho Center är bland de tio största vårdgivarna inom höft- och knäplastiker i Sverige kvarstår den stora utmaningen angående finansiering av utbildning inom området ortopedi. Gladh anser att finansieringen borde följa med vårdstudenten, alltså den som ska specialisera sig inom ett område, inte knytas till en specifik institution.

Expanderar med ny klinik
Den nya mottagningen i Stockholms innerstad kommer att fokusera på försäkringspatienter och man kommer även att specialisera sig på idrottsskador. Alla operationer kommer att ske på Ortho Centers ursprungliga klinik.
Framtidsambitionen är att fortsätta växa organiskt med god resultatutveckling. Verksamheten effektiviseras med moderna, effektiva behandlingsprocesser. Fokus kommer även fortsättningsvis vara på hög kvalitet och komfort för patienterna. Genom att stärka det egna varumärket i kombination med det fria vårdvalet kommer fler patienter att välja Ortho Center. Samtidigt kommer man att fokusera mer på försäkringsmarknaden.

Ortho Center – en Global Health Partner
Ortho Center i Stockholm är liksom Ortho Center IFK-kliniken i Göteborg en Global Health Partner. Visionen är att man tillsammans utvecklar behandlingsområdet för ortopediska skador och sjukdomar. Genom att vara en del av en större organisation har Ortho Center resurser för att skapa tillväxt och ett utökat sortiment för patienterna.
Global Health Partner har sedan starten 2006 sett en stadig tillväxt. Som ungt företag i vårdbranschen finns alltid en risk, men genom tillgång till de bästa specialisterna i kombination med förmågan att serva en bred kundgrupp har Global Health Partner lyckats trygga positionen som en av Europas främsta aktörer inom specialistvården. Detta kommer även företagets partners till gagn, då man tillsammans skapar en trygg framtid för tillväxt och ett större utbud för kunderna – vilket i sin tur leder till att fler kan få hjälp.