Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Oskarshamn Airport – bara några steg från luften

– Vårt signum är enkelhet och närhet. För våra resenärer tar det några få minuter att gå från parkeringen till planet, det uppskattas av många, säger Hans Ranestål, flygplatschef för Oskarshamns flygplats.

Oskarshamn Airport ligger 12 km norr om Oskarshamns centrum och drygt två mil söder om kärnkraftverket. Flygplatschefen heter Hans Ranestål och har arbetat här i snart tre år.
– Jag är både VD i ägarbolaget och flygplatschef, så jag har lite dubbla roller, berättar han. I min ena roll ska jag se till att flygplatsen finansieras, i min andra roll ska jag driva den.

Jämngammal med kärnkraftverket
Flygplatsen och kärnkraftverket i Oskarshamn är ungefär jämnåriga och har stor betydelse för varandra. Hans Ranestål räknar med att ungefär hälften av resenärerna på flygplatsen reser hit för att de ska till kärnkraftverket.
Flygplatsen är liten och det är som mest ett tiotal personer som arbetar här samtidigt. Då är tre av dem från den kommunala Räddningstjänsten. Dessa sköter även säkerhetskontroller och ramptjänsten. Vintertid hyrs personal från SVEVIA för att snöröja och halkbekämpa banan.
På vardagarna finns linjeflyg som går till Stockholm Arlanda med tre turer åt vardera hållet . De plan som nu trafikerar stäckan är Jet stream 32, ett tvåmotorigt propellerplan som kan ta upp till 19 passagerare.
– En liten detalj som många passagerare uppskattar är att styrman eller kapten brukar stå vid trappan och hälsa välkommen, berättar Hans Ranestål och fortsätter:
– Om man åker 6.35 från Oskarshamn är man på Arlanda 55 minuter senare och strax efter åtta kan man sitta vid sitt skrivbord inne i stan. Det finns inget annat sätt att resa som kan konkurrera med det.

Taxitrafik mm
Men det är fler än de reguljära turerna som frekventerar Oskarshamns flygplats.
– Vi har märkt en ökning av taxitrafiken under 2010, berättar Hans Ranestål. Det är ju E-on som äger kärnkraftverket och de har sitt huvudkontor i Hannover. De använder ett flygbolag som kör taxitrafik hit. I regel kommer de hit måndag och fredag förmiddag och kör hem på eftermiddagarna. Och när det är revision eller översynsarbete kommer det in så fruktansvärt mycket folk. Hade vi inte de här passagerarna skulle vi nästan få diskutera om vi skulle kunna driva flygplatsen.
Förutom den regelbundna trafiken förekommer enstaka taxiflygningar och brandflyg.
– Sen kommer sjöräddningen hit och tankar ibland, fortsätter Hans Ranestål. Så har vi en liten flygklubb. De har bara ett klubbplan, men så finns det tre privatägda kärror som ägs av klubbmedlemmar. Kriminalvården använder vår flygplats när de ska transportera personer till och från rättegångar. Då använder de sig av chartrade plan. Samma sak vid en del utvisningar. Så har vi en del helikoptertrafik. Det är älgar som ska räknas och vintertid inspekterar man kraftledningar, lokaliserar fel och så slår bort is från kraftledningarna.

Kan öppna snabbt
En annan viktig samhällsfunktion flygplatsen fyller är att de kan ta emot ambulansflygplan.
– Normalt är flygplatsen bara öppen dagtid, men vi kan öppna den när det behövs, berättar Hans Ranestål. Ofta handlar det om organdonationer och sådana flygningar kan ske med kort varsel, men det är en prioriteringsfråga, behövs ambulansflyget öppnar vi upp så fort vi kan. Vi hade ett exempel här för ett tag sedan, då de ringde klockan 21 och frågade om de kunde komma med ett plan klockan 24. Det betyder att senast 23 måste vi ha upp en man i flygledartornet. Det blir lite uppoffring för alla, men vi brukar lyckas ganska bra och fixade det den gången också. Trafikledaren jobbade fram till sex på morgonen. Det är lite tufft, men samtidigt vet vi att genom att vi öppnade flygplatsen den natten så ändrade det livet till det bättre för åtta personer runt om i landet. Har man den vetskapen tvekar man inte att se till att det fungerar!