Ons 6 jul / År 40 / Nr 3 2022

Oskarshamn satsar på framtiden

I Oskarshamn bor c:a 26.300 personer, och här finns ungefär 1.000 verksamma företag. Näringslivsstrukturen i kommunen domineras av energiområdet, men även verkstadsindustrin är betydande precis som offentlig sektor. De största arbetsgivarna är OKG, Scania, Oskarshamns kommun och sjukhuset. I Oskarshamn samverkar kommun, näringsliv, föreningar och medborgarna i en utvecklingsprocess för att göra en bra kommun ännu bättre.

När beslutet att Oskarshamns kommun skulle ansvara för slutförvaret av utbränt kärnavfall ändrades kompenserades man av staten med över en miljard kronor att användas för utveckling av kommunen. Pengar som nu skall satsas på infrastruktur, besöksnäring, utbildning och forskning & utveckling inom energiområdet för att nu ge några exempel. Kort sagt, att göra en bra kommun ännu bättre.

Energiindustrin dominerande
– Oskarshamn är en industrikommun där tack vare kärnkraftverket energiindustrin är dominerande med många företag relaterade till energisektorn, säger Oskarshamns näringslivschef Lennart Karlsson. Men även många andra industriföretag finns etablerade och är betydelsefulla för kommunen som t ex Scanias hyttfabrik. Oskarshamn är industrimotorn i regionen, och vi har dagligen ett inpendlartal på 2.700 personer. Förutom industrin arbetar vi också med att utveckla besöksnäringen än mer, såväl i kommunen som regionen. Ett exempel på detta är att vi satsar på att bygga en stugby/semesteranläggning som när den står klar skall omfatta hela 1.200 stugor med tillhörande faciliteter. Projektet går under namnet ”Recycle Resort”.

Väl fungerande infrastruktur
– E22:an, väg 47 mot Jönköping och väg 37 mot Växjö är pulsådrarna i vägnätet, säger Lennart Karlsson. Hamnen, som är regionens enda djuphamn, har specialiserat sig på hantering av sågade trävaror. Därtill har vi Gottladsfärjorna som årligen transporterar över 400.000 passagerare till och från Gottland, dessutom arbetar vi på att få en linje till Balticum. När det gäller järnväg har vi i dag en väl fungerande godstrafik, och ambitionen är att vi i slutet av 2011 även skall ha tillgång till passagerartrafik på järnvägen. Från Oskarshamns Flygplats har vi fyra dagliga avgångar till Arlanda på vardagar. När det gäller infrastruktur är företag och invånare i kommunen väl tillgodosedda, men vi verkar för att det skall bli än bättre.

Högskolecenter med studiebesök från hela världen
Vill man som företagare etablera sig i Oskarshamns kommun finns 120.000 kvm färdigplanerad mark att tillgå i området Kvastmossen med närhet till såväl hamn som europaväg. Däremot råder det en viss brist på lokaler i industrihotell.
Vill man som privatperson bosätta sig i Oskarshamn finns hela utbudet av bostäder med allt från eget naturnära boende till centralt belägna hyresrätter att välja mellan. Den sociala standarden i kommunen är mycket hög med såväl ett eget akutsjukhus som vårdcentraler och en väl utbyggd äldrevård. Vad det gäller skolor finns här hela registret från förskola till högskolecenter av mycket hög kvalitet. På högskolecentret Nova bedrivs mycket forskning och utveckling inom miljöteknik med inriktning mot kärnbränslecyklen, och team från hela världen kommer hit på studiebesök.

En investering i livskvalitet
På frågan varför man som företagare skall etablera sig i Oskarshamn svarar Lennart Karlsson:
– Företagen i Oskarshamn har en tendens att gå extremt bra. Näringslivet i kommunen spelar i ”elitserien” med en stark framåtanda, och en etablering i Oskarshamn är en investering i livskvalitet för såväl företag som invånare.