Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Östergötland – ett vinnande län

Hänger Östergötland med i den globala ekonomin – har vi förutsättningarna och konkurrenskraften? Finns framtidstron bland företagen i en tid där osäkerheten är ovanligt stor och europrojektet darrar? Ja, vi hänger med, och framtidstron finns, menar jag som landshövding i Östergötlands län. Länets företag tror på framtiden, tror på tillväxt, och vill och vågar satsa.

Vi har ett rikt näringsliv, med företag som SAAB, Siemens Industrial Turbomachinery, Ericsson, Motorola, Väderstadsverken, Holmen, Toyota Material Handling och många fler. De små och medelstora företagen växer och har kunder långt utanför Sveriges gränser. Vårt län är känt för sina framstående energikluster i Linköping och Norrköping. Vi har en framgångsrik samverkan mellan privata näringslivet, offentliga institutioner och universitetet inom miljö-och energiteknikområdet. Vi hittar många små s.k. high tech-företag med enorm potential i våra Science Parks och i andra miljöer.

Ett bra arbetssätt har utvecklats genom Growlink, som är ett nätverk med offentligt finansierade aktörer som tillsammans arbetar för främjande av företag i Östergötland. Aktörerna inom Growlink kan bistå med rådgivning, finansiella insatser och nätverk för utveckling och tillväxt av innovativt företagande i Östergötland.
Några exempel på regionala tillväxtsatsningar är Hälsans nya verktyg och Printed Eletronics Arena (PEA). Hälsans nya verktyg är ett innovationskluster med Östergötland som utgångspunkt vars syfte är att skapa nya produkter och tjänster som leder till effektivare vård, omsorg och ökat oberoende – med hemmet som bas.
Visionen för projektet PEA, är att skapa hållbar långsiktig tillväxt i regionen runt Norrköping genom att kommersialisera och exploatera den starka forskning och utveckling som sedan 1998 bedrivits vid Linköpings universitet och forskningsinstitutet Acreo, inom teknologiområdet Tryckt Elektronik.

Samarbetet vid CMIV (Center for Medical Image Science and Visualization) vid Universitetssjukhuset (US) i Linköping där Linköpings universitet, US och Sectra tillsammans utvecklar nya verktyg för sjukvården och forskningen, imponerar på våra utländska besökare. Flygindustrisektorn, med SAAB i spetsen, växer tack vare sina innovativa produkter. I Finspångs gamla industrimiljö möter en 400-årig industritradition moderna internationella företag. Östergötland är en del av den globala byn med dess gigantiska möjligheter.
Det finns utmaningar som vi måste tackla. Länets attraktionskraft på människor och företag är central. Vi måste tydligare visa upp våra styrkor och värden för omvärlden. Vi måste locka fler företag att etablera huvudkontor i länet.

Vad är då viktigt för att lyckas? A och O är att företagen ska kunna få tag på duktiga människor av många olika kategorier. En modern och tillförlitlig järnvägsinfrastruktur för gods och människor är en förutsättning. Täta flygförbindelser till större städer utanför Sverige är lika självklara som morgontåg till Stockholm. Linköpings universitet är centralt för vårt läns utveckling. Det är både en källa för kompetensförsörjning, en kunskapsskapare och en avgörande komponent i det moderna innovationssystemet.

Det internationella perspektivet är centralt i vårt län. Som landshövding drar jag mitt strå till det internationella arbetet bl.a. genom att bjuda in ambassadörer från olika delar av världen till Östergötland och genom affärsdelegationsresor. Det är med stolthet jag visar omvärlden vad som finns i det rika Östergötland.

Elisabeth Nilsson, landshövding i Östergötlands län.